„Wykład im. Marka Siudaka” dla dr. Przemysława Szufla

„Wykład im. Marka Siudaka” dla dr. Przemysława Szufla

Dr Przemysław Szufel, adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji SGH, został laureatem tegorocznej edycji nagrody naukowej „Wykład im. Marka Siudaka”. Nagroda przyznawana jest naukowcom spoza Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej za wkład do dziedziny nauk ekonomicznych.

13 maja w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej dr Przemysław Szufel wygłosił wykład pt. „Wspomaganie decyzji w złożonych systemach gospodarczych – podejście symulacyjne”, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy, kładąc grunt pod owocną dyskusję.

Więcej informacji