SGH solidaryzuje się z Ukrainą i podejmuje działania pomocowe

grafika łącząca barwy SGH i flagę Ukrainy; w tle zdjęcie budynku głównego SGH

W związku z bezprecedensową agresją zbrojną Rosji na Ukrainę władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podjęły działania mające na celu wsparcie społeczności ukraińskiej – studentów, doktorantów i pracowników – na naszej uczelni, a także uchodźców z Ukrainy. Tekst jest na bieżąco aktualizowany.

(poniżej informacje o organizowanej pomocy i wolontariacie w SGH, w tym potrzebie wsparcia ze strony wolontariuszy-opiekunów dla rodzin z Ukrainy oraz możliwości wsparcia organizacji pozarządowych; podajemy także adres oficjalnej strony rządowej o pomocy dla Ukrainy)

Reakcja SGH na agresję Rosji na Ukrainę

W czwartek 24 lutego br. rano, jak tylko świat obiegła informacja o inwazji militarnej Rosji na Ukrainę, przedstawiciele władz i pracowników SGH oraz Samorządu Studentów zebrali się, aby omówić stanowisko uczelni wobec zaistniałej sytuacji oraz kwestie związane z zapewnieniem wsparcia i objęcia ewentualną opieką studentów, doktorantów i pracowników z Ukrainy.

Społeczność Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wyraziła solidarność z narodem ukraińskim w związku z bezprecedensowym atakiem zbrojnym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na stronie internetowej SGH, w Gazecie SGH, na Twitterze i Facebooku pojawił się w tej sprawie komunikat.

Rektor SGH Piotr Wachowiak wystosował do ambasadora Ukrainy w Polsce Adrija Deszczycy list, w którym potępił działania zbrojne Rosji wymierzone w Ukrainę. „Z niedowierzaniem przyjąłem informację o otwartej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jestem głęboko wstrząśnięty faktem, że siły rosyjskie zaatakowały naszego Sąsiada, naruszając wszelkie normy prawa międzynarodowego i burząc ład w Europie powstały po II wojnie światowej. Rosyjska inwazja na Ukrainę jest czynem haniebnym i niemającym precedensu od 1945 roku” – podkreślił profesor Piotr Wachowiak. „W imieniu własnym, władz uczelni i całej społeczności akademickiej pragnę Pana Ambasadora zapewnić o naszej solidarności, całkowitym wsparciu i gotowości niesienia pomocy wspólnocie ukraińskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie” – czytamy w liście.

4 marca władze SGH ogłosiły, że "w odpowiedzi na brutalną agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainie (...) podjęły decyzję o zawieszeniu współpracy z uczelniami i instytucjami z Federacji Rosyjskiej. "Tym samym, wszelkie formy współpracy przewidziane w dwustronnych umowach partnerskich zostały zawieszone" – napisano w oświadczeniu. – Nie godzimy się na przemoc i okrucieństwo, jakiego doświadcza Ukraina i Naród Ukraiński ze strony Federacji Rosyjskiej. Zawieszenie współpracy akademickiej z rosyjskimi uczelniami i instytucjami jest wyrazem naszego sprzeciwu wobec okrutnych działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy. Jednocześnie apelujemy do społeczności akademickich wszystkich uczelni partnerskich, w tym uczelni rosyjskich i białoruskich o potępienie agresji w duchu solidarności z Narodem Ukraińskim i poszanowania prawa międzynarodowego, praw człowieka i fundamentalnych wartości".

21 marca o godz. 11.30 w Auli Spadochronowej chwilą ciszy uczczono pamięć studenta SGH Oleksiia (Ołeksija) Morklianyka, który 1 marca zmarł w obwodzie kijowskim w wyniku odniesionych ran, oraz wszystkich tych, którzy zginęli w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. "Cicha przerwa" to manifestacja solidarności z narodem ukraińskim i sprzeciwu wobec okrucieństw tej bezsensownej wojny. W latach 80. społeczność naszej Alma Mater wielokrotnie dawała świadectwo pamięci i solidarności z prześladowanymi. Pracownicy, studenci i doktoranci brali udział w tzw. cichych przerwach. W skupieniu, bez wypowiedzianych głośno słów, zatrzymywali się na kilka minut na uczelnianych korytarzach. Tak uczczono ofiary stanu wojennego w 1982 r. oraz śmierć ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 r. Cisza była znacznie bardziej wymowna, niż przemówienia czy skandowane hasła. Była wyrazem pamięci, ale też wewnątrzuczelnianej jedności. Tak było też 21 marca 2022 r. W SGH powróciliśmy do tradycji „cichej przerwy” w sytuacji, gdy naród ukraiński nieprzerwanie od 24 lutego br. bohatersko walczy o swą niepodległość. Gestem tym, prócz uczczenia pamięci zabitych, pragnęliśmy wyrazić solidarność naszej akademickiej społeczności z walczącym społeczeństwem Ukrainy, a także osobami pochodzącymi z Ukrainy będącymi wśród nas. Kilka minut dojmującej ciszy, niemego wsparcia.

Pomoc w SGH

O gotowości pełnego wsparcia Ukraińców studiujących w SGH zapewnili rektor i Samorząd Studentów SGH, zapraszając ukraińskich studentów na spotkanie, na którym 25 lutego została omówiona bieżąca sytuacja oraz aktualne potrzeby studentów. Podobnie spotkanie odbyło się 28 lutego z pracownikami uczelni pochodzącymi z Ukrainy. Na pomoc mogą liczyć także doktoranci SGH.

Jesteśmy również w kontakcie z naszymi uczelniami partnerskimi na Ukrainie. JM Rektor SGH wystosował do Rektorów ukraińskich uczelni przesłanie, w którym zapewnia o solidarności i wsparciu naszej uczelni w tym niewyobrażalnie trudnym czasie.

Koordynatorkami wszystkich akcji pomocowych w SGH zostały Patrycja Wyżlic i dr Marta Pachocka. Prosimy zwracać się do nich z wszystkimi pomysłami pomocy i możliwościami wsparcia. Kontakt: pomoc.ukrainie@sgh.waw.pl.

Zapewnienie wsparcia i objęcie ewentualną opieką studentów, doktorantów i pracowników z Ukrainy są teraz dla nas priorytetem. W ramach akcji SGH dla Ukrainy istnieje pilna potrzeba zaangażowania wolontariuszy z naszej uczelni – pracowników, studentów i absolwentów, którzy aktywnie włączą się w działania pomocowe. Potrzebujemy wolontariuszy w dwóch obszarach:

•    Wolontariat operacyjny obejmujący wsparcie doraźne wszelkiego rodzaju: transport, zakupy, urzędy, języki, opieka nad dzieckiem, itp. Osoby zainteresowane tego typu wolontariatem uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety –

TUTAJ LINK DO MS FORMS.

PLEASE FILL OUT THIS FORM.

TUTAJ LINK DO MS FORMS dla ABSOLWENTÓW SGH.

•    Wolontariat koordynacyjny obejmujący zaangażowanie osób chętnych do nadzorowania konkretnych projektów. W przypadku tego typu wolontariatu wymagana będzie dostępność wolontariuszy na miejscu od poniedziałku do piątku. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety – TUTAJ LINK DO MS FORMS.

Potrzebni są również wolontariusze-opiekunowie rodzin z Ukrainy, przyjętych w SGH. W akademikach SGH jest coraz więcej rodzin, które potrzebują wsparcia w życiu codziennym. Szukamy wolontariuszy-opiekunów, którzy będą w kontakcie z wybraną rodziną, spytają o jej potrzeby, udzielą informacji, pomogą w formalnościach, pokażą możliwości, które daje SGH oraz organizacje pozarządowe i inne instytucje w Polsce, znajdą atrakcje dla dzieci i młodzieży, pójdą na spacer. Nie jest konieczna znajomość języka ukraińskiego. Mogą zgłaszać się wszyscy, którzy chcą towarzyszyć naszym gościom.

Deklaracja udziału jako wolontariusz-opiekun rodziny z Ukrainy przebywającej w SGH.

Po zakończonym procesie rekrutacji wolontariusz-opiekun będzie kontaktował się z wybraną rodziną i wspierał ją w życiu codziennym. Ze strony wolontariuszy-opiekunów liczymy na świadome zaangażowanie, odpowiedzialność, poświęcenie, otwartość i wyrozumiałość. Zależy nam na udzielaniu stałego wsparcia, nie na jednorazowym działaniu.

W pomoc od początku ofiarnie zaangażował się Samorząd Studentów SGH. Inicjatywy studenckie dotyczące Ukrainy:
1. Uruchomienie kanału na Telegramie po polsku i rosyjsku.
2. Uruchomienie adresu pomocowego ukraina@samorzadsgh.pl po polsku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku.
3. Stałe dyżury w budynkach, gdzie są kwaterowani uchodźcy z Ukrainy. Kontakt na ukraina@samorzadsgh.pl lub na Fanpage'u Samorządu.

W ramach pomocy pochodzącym z Ukrainy pracownikom, studentom SGH i ich rodzinom Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uruchomiła 1 marca zbiórkę finansową za pośrednictwem Fundacji Humanosh.

Podajemy dane do przelewu:

Fundacja Humanosh

Numer konta: 65 1020 4900 0000 8902 3407 3720

Tytuł wpłaty: SGH dla Ukrainy

Do tej pory zebraliśmy 40 614 zł, za co wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy. Liczy się nawet najmniejsza wpłata. Zgromadzone środki pieniężne przeznaczymy na wsparcie finansowe dla studentów, pracowników i ich rodzin z ogarniętej wojną Ukrainy.

1 marca w SGH ruszyła także zbiórka rzeczowa. Zbiórka jest moderowana w zespole MS Teams „SGH dla Ukrainy – zbiórka” – kod zespołu: g8l6443. Tam też na bieżąco będą aktualizowane informacje o potrzebnych artykułach i nadwyżkach. Zbiórka jest prowadzona w dni robocze, w godz. 9.00–10.00 oraz 14.00–15.00 w Sali Kolumnowej w budynku głównym. W najbliższych dniach prowadzona będzie zbiórka specjalna na potrzeby szpitala w Broniszowie-Osadzie na Ukrainie. Najpotrzebniejsze artykuły to: termometry, bandaże, kompresy, plastry z rolki, gazy, serwety jałowe, rękawiczki jałowe, strzykawki jednorazowe (2, 5, 10, 20 ml), strzykawki insulinowe, opatrunki i leki hemostatyczne, środki przeciwbólowe, woda utleniona oraz pościel, karimaty, koce, piżamy.

Zwracamy się z także prośbą do społeczności akademickiej SGH: Jeśli macie Państwo możliwość zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, głównie matek z dziećmi i osób starszych, prosimy o kontakt pomoc.ukrainie@sgh.waw.pl.

Liceum SGH również uczestniczy w akcji pomocy dla Ukrainy. Nasi licealiści zebrali konieczne dary – śpiwory, karimaty, powerbanki, przybory higieniczne i wiele innych potrzebnych rzeczy. Część artykułów jest w drodze do Lwowa, pozostałe zostały przekazane na zbiórkę rzeczy w SGH.

Regulamin studiów w SGH przewiduje wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych. Na wypadek zaniedbania obowiązków w związku z zajściami na Ukrainie studenci z tego kraju mogą zgłaszać się do odpowiedniego dziekanatu oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH. W jednostkach tych wyznaczono osoby kontaktowe ds. wsparcia studentów z Ukrainy. Z ramienia Dziekanatu Studiów Magisterskich jest to Diana Krysińska, diana.krysinska@sgh.waw.pl, tel.: +48 22 564 98 84, bud. G, pok. 47. Z ramienia Dziekanatu Studiów Licencjackich jest to: Katarzyna Bielawska, kbiela@sgh.waw.pl, tel.: +48 22 564 99 23, budynek G, pok. 5. A ze strony CWM takimi osobami są: Monika Komorek, mkomore@sgh.waw.pl, tel.:  +48 22 564 9843, bud. A, pok. 6 oraz Nadiya Skyba, nskyba@sgh.waw.pl, tel.: +48 22 564 9760, bud. A, pok. 17.

Władze SGH postanowiły, że na wniosek studentów z Ukrainy będą zwalniały ich z czesnego i opłat za akademiki na okres dwóch miesięcy. Jeśli studenci wnieśli opłaty z góry, otrzymają zwrot środków. Ponadto nie będą naliczane odsetki za zwłokę w płatnościach.

Wszystkim naszym pracownikom z Ukrainy zostało udzielone wsparcie finansowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komisja socjalna przychyliła się do postulatów, żeby zadziałać w trybie nadzwyczajnym, minimalizując przy tym formalności.

Wyznaczone zostały także dodatkowe dyżury psychologów dla studentów obcokrajowców. Dyżury takie w języku polskim i angielskim pełnił psycholog Adam Rudzki 1 marca online i 3 marca stacjonarnie, a w j. polskim psycholog – Barbara Kowalewska, 3 i 7 marca online. W dalszym ciągu, w razie potrzeby, zachęcamy do korzystania ze standardowej pomocy psychologicznej w SGH.

26-27 lutego przyjęliśmy w SGH już pierwszych uchodźców z Ukrainy, których zakwaterowaliśmy na kampusie. W niedzielę 27 lutego w punkcie granicznym w Medyce podstawiliśmy autokar dla kilkudziesięciu uchodźców z Ukrainy, aby przywieźć ich do Warszawy i dać im schronienie. Nasi goście to przede wszystkim matki z dziećmi, które poza podręcznym, pośpiesznie pakowanym bagażem, nie mają nic.

Obecnie (stan na 1 lipca) gościmy 52 osoby z Ukrainy. Do tej pory łącznie wsparliśmy noclegami 245 osób. Serdecznie dziękujemy absolwentce studiów doktoranckich za przekazanie darów, dzięki którym mogliśmy wyposażyć Dom Studencki „Grosik”. W "Grosiku" i w "Sabinkach" zorganizowaliśmy świetlice dla dzieci z Ukrainy. Obecnie w różne zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy zaangażowanych jest kilkudziesięciu wolontariuszy z SGH – część z nich pracuje w domach studenckich, część przy zbiórce rzeczowej, część jeździ na polsko-ukraińską granicę. Za każdą pomoc z całego serca dziękujemy.

Z Ukrainy uciekają także studenci obcokrajowcy – z programów pomocowych z dalekich krajów, do których nie jest łatwo wrócić. Pracownicy SGH organizują im miejsca do spania i jedzenie. "Pierwsze osoby, obywatele m.in. Nigerii, Sierra Leone, Somalii, Malawi, Bangladeszu, dojechały w sobotę 26 lutego do SGH. Mając kontakt z innymi studentami, przekazywali między sobą, że w SGH jest bezpieczne miejsce do schronienia. Dojechało najpierw kilka osób, potem w ciągu doby kilkadziesiąt kolejnych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu studentów z Samorządu SGH, w kontakcie z ambasadami np. Nigerii kilka osób już bezpiecznie doleciało do swoich domów; pozostałe są pod naszą opieką i w odpowiedniej procedurze uchodźczej" – przekazała Gazecie SGH dr Anna Masłoń-Oracz, Pełnomocnik Rektora ds. Afryki. 28 lutego wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka jest organizowana pomoc prawna dla uchodźców.

3 marca przedstawiciele Biura Rektora SGH pojechali na granicę polsko-ukraińską i odwiedzili punkty recepcyjne dla uchodźców w Horodle i Dołhobyczowie (woj. lubelskie). SGH zorganizowała punkt pomocowy dla uchodźców przy granicy z Ukrainą. W punkcie udzielamy wszelkich informacji, rozdajemy najpotrzebniejsze artykuły oraz żywność.

Firmy Marvipol Development S.A., Lindt&Spruengli, Toyota Motor Poland, Grupa LuxMed, Jeronimo Martins i firma PHU Anstel Z. Stelmaszczyk udzieliły SGH wsparcia finansowego i materialnego w ramach akcji pomocowej dla uchodźców z Ukrainy. Serdecznie za to dziękujemy. Szczegóły zaangażowania poszczególnych firm tutaj.

SGH we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą oraz Centrum Nauki Języków Obcych przygotowała bezpłatne intensywne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy. Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie na terenie SGH (zapewniamy podręczniki). Zapisy przez formularz zgłoszeniowy ruszają 9 marca od godz. 14.00 (decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia.

1 marca odbyło się spotkanie rektora SGH Piotra Wachowiaka z Mikołajem Falkowskim prezesem zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, na którym omówiono możliwości udostępnienia przestrzeni magazynowej i kwestię wsparcia fundacji przez wolontariuszy z SGH.

SGH włączyła się także w sieć pomocy organizowanej przez UN Global Compact Network Poland i partnerów w zakresie możliwości zatrudnienia uchodźców, zapewnienia im miejsc do zamieszkania i opieki psychologicznej oraz przestrzegania praw człowieka. UNGC to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy.

11 marca w budynku głównym SGH zorganizowaliśmy dzień dla dzieci i ich opiekunów z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie u pracowników i studentów SGH i ich przyjaciół. 18 marca w godz. 11.00-14.30 odbył się II dzień dla dzieci i ich opiekunów z Ukrainy.

19 i 26 marca w Domu Studenckim "Grosik" odbyły się „Dwukulturowe Warsztaty Kulinarne” i "Dwukulturowe Warsztaty Krawieckie".

25 marca o godzinie 20.00 odbył się koncert charytatywny poświęcamy pamięci studentów poległych w wyniku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w tym Oleksiia (Ołeksija) Morklianyka, studenta SGH. Podczas koncertu głos zabrał rektor SGH, profesor Piotr Wachowiak.

SGH wspiera także Fundację Teach for Poland w szkoleniach przygotowujących ukraińskie nauczycielki do pracy w Polsce. Dzięki tabletom udostępnionym przez SGH uczestniczki szkolenia pod okiem doradców kariery będą mogły poznać specyfikę pracy nauczyciela oraz dowiedzieć się, jak szukać pracy w zawodzie.

Studia w SGH

Od przyjezdnych z Ukrainy napływają zapytania o możliwość kształcenia na naszej uczelni. Jeśli jesteś zainteresowany/a studiowaniem w SGH, skontaktuj się z naszymi kolegami z Działu Rekrutacji pod adresem: rekrutacja@sgh.waw.pl.

Polska pomaga Ukrainie

Polskie władze uruchomiły oficjalną stronę, na której można znaleźć informacje o udzielanej pomocy i możliwości jej niesienia.

Od kilku dni zbiórki na rzecz Ukrainy prowadzą liczne organizacje w Polsce:

Lista ukraińskich organizacji przyjmujących wsparcie finansowe:

Sprzeciw polskiego środowiska naukowego wobec agresji Rosji na Ukrainę

W sprawie agresji Rosji na Ukrainę zdecydowany głos zabrało polskie środowisko akademickie. „W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy” – napisano w oświadczeniu z 24 lutego, podpisanym przez 8 instytucji. Wyrażono w nim „pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa”. „Deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach. Jednocześnie apelujemy do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie specjalnych środków, w tym prawnych, na wsparcie dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, którzy wyrażą chęć kontynuowania swojej działalności w polskich uczelniach. Polskie środowisko akademickie będzie jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać współpracę we wszelkich postaciach z naszymi ukraińskimi partnerami akademickimi” – zaznaczono.

Następnie 2 marca kolejny apel wystosowało 9 instytucji przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego oraz podpisanych instytucji nauki. Wezwano w nim środowiska akademickie i elity intelektualne o „podjęcie wszelkich działań zmierzających do pokojowego zakończenia eskalującej agresji militarnej na Ukrainie”. "Uważamy, że międzynarodowa współpraca naukowa powinna być globalna i apolityczna. Nie może zatem służyć wspieraniu działań militarnych krajów, które zagrażają bytowi niezależnych państw. Apelujemy zatem do polskiego środowiska naukowego, polskich uczelni i jednostek Polskiej Akademii Nauk o zaprzestanie współpracy z jakąkolwiek organizacją rządową Federacji Rosyjskiej lub innego kraju, który wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę, zapewniając jednocześnie o naszym poparciu i pomocy dla tych naukowców i członków rosyjskiej społeczności akademickiej, którzy sprzeciwiają się tej agresji" – podkreślono.

Apel MEiN

Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało informację o wstrzymaniu kontaktów z rosyjskimi uczelniami, naukowcami i ośrodkami badawczymi. W Gazecie SGH opublikowaliśmy list z 1 marca sekretarza stanu przy MEiN, prof. Włodzimierza Bernackiego adresowany do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej, dr. Walerija Falkowa.

Wyrazy sprzeciwu płynące ze środowiska naukowego SGH

Przewodniczący Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) prof. dr hab. Jerzy Menkes wystosował list w imieniu tego gremium do Grupy Ukraińskiej i jej przewodniczącego Serhija Meszczeriaka. „W obliczu kolejnych aktów agresji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie wyrażamy solidarność z Narodem Ukrainy oraz poparcie dla prawa Ukrainy do niepodległości i integralności terytorialnej. Zdecydowanie sprzeciwiamy się zbrodni agresji i domagamy się ukarania sprawców. Przypominamy, że nieważne są – z mocy prawa międzynarodowego – skutki agresji wśród nich nielegalna okupacja (…) – czytamy w liście. – Rosja agresją zbrojną przeciwko niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy łamie zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – przyp. red.), inne przyjęte zobowiązania międzynarodowe, a także zasady ustanowione pomiędzy narodami cywilizowanymi wynikające z +zasad humanitarności i wymagań społecznego sumienia+”.

Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji SGH wyraziła „solidarność z narodem ukraińskim w związku z agresją zbrojną reżimu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. „Jako wspólnota osób, które życie naukowe poświęcają badaniu fenomenów politycznych, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec polityki przemocy i agresji zbrojnej. Relacje międzynarodowe powinny być oparte na poszanowaniu praw człowieka i prawa międzynarodowego – podkreślono. –Jesteśmy przekonani, że najlepszym sposobem na rozwiązywanie konfliktów jest dialog, a życie ludzkie jest najwyższą wartością, w obronie której nigdy nie wolno ustać w wysiłkach. W tym trudnym czasie apelujemy o działania w duchu najwyższego dlań szacunku”.

Głosy protestu płyną również z Rosji

Głos w sprawie napaści Rosji na Ukrainę zabrali również rosyjscy intelektualiści, naukowcy, eksperci i dziennikarze.

W liście ludzi nauki i popularyzatorów nauki, który 24 lutego opublikował portal radia Echo Moskwy, czytamy: "My, rosyjscy naukowcy i dziennikarze naukowi, stanowczo protestujemy przeciwko działaniom militarnym zainicjowanym przez siły zbrojne naszego kraju na Ukrainie. Ten zgubny krok prowadzi do ogromnych strat w ludziach i podważa podstawy ustalonego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Odpowiedzialność za rozpętanie nowej wojny w Europie spoczywa w całości na Rosji".

"Zaczynając wojnę, Rosja skazała się na międzynarodową izolację, na pozycję kraju pariasów. Oznacza to, że my, naukowcy, nie będziemy już mogli prawidłowo wykonywać naszej pracy: badania naukowe są nie do pomyślenia bez pełnej współpracy z kolegami z innych krajów. Izolowanie Rosji od świata oznacza dalszą degradację kulturową i technologiczną naszego kraju, bez żadnych pozytywnych perspektyw. Wojna z Ukrainą to krok do nikąd – napisano. – Żądamy natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań militarnych przeciwko Ukrainie. Żądamy poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. Żądamy pokoju dla naszych krajów. Zajmijmy się nauką, a nie wojną.

3 marca większością głosów rady dyrektorów Echa Moskwy podjęto decyzję o likwidacji radia i strony internetowej Echa Moskwy. 1 marca stację i jej portal zablokowano na wniosek prokuratury generalnej z powodu – jak tłumaczono – "kłamliwych informacji o działaniach rosyjskich wojsk w ramach operacji specjalnej w obronie Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej", prorosyjskich samozwańczych republik na południowym wschodzie Ukrainy.

Z kolei z inicjatywy dziennikarki rosyjskiej gazety "Kommiersant" Jeleny Czernienko list otwarty podpisało kilkaset osób. "My, korespondenci rosyjskich mediów i eksperci piszący o polityce zagranicznej Rosji, potępiamy operację wojskową rozpoczętą przez Federację Rosyjską na Ukrainie. Wojna nigdy nie była i nie będzie metodą rozwiązywania konfliktów i nie ma dla niej żadnego uzasadnienia".