Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

Na grafice logotypy: KRASP, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PAN, KRePUZ, KRZaSP, KRD, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Mlodych Naukowców

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy.

Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa, oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach. Jednocześnie apelujemy do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie specjalnych środków, w tym prawnych, na wsparcie dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, którzy wyrażą chęć kontynuowania swojej działalności w polskich uczelniach.
Polskie środowisko akademickie będzie jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać współpracę we wszelkich postaciach z naszymi ukraińskimi partnerami akademickimi.

Oświadczenie podpisali:

prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
prof. Marcin Pałys, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Dariusz Surowik, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Jarosław Olszewski, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
dr Igor Kilanowski, przewodniczący Rady Młodych Naukowców
Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP

zdjęcie: OŚWIADCZENIa ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO W ZWIĄZKU Z AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ