„Forum Dziekanatów” z nominacją do nagrody LUMEN 2019

Forum Dziekanatów 2018

Decyzją kapituły konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym Leaders in University Management – LUMEN 2019, projekt SGH pt. „Forum Dziekanów” został nominowany do nagrody głównej w kategorii „Współpraca”.

To już trzecia edycja konkursu organizowanego wspólnie przez firmę doradczo-technologiczną PCG Academia, oraz Fundację Rektorów Polskich na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym: Leaders in University Management – LUMEN 2019. Konkurs jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez PCG w 2015 roku i ma na celu identyfikację najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym. LUMEN to również konferencja gromadząca rokrocznie kilkuset liderów zarządzania uczelniami z Polski i z zagranicy.

W tym roku do konkursu zgłoszono 74 projekty. Najlepsze z nich otrzymały nominacje do nagrody w kategoriach:

  • Rozwój: realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni
  • Zarządzanie: innowacyjne metody zarządzania: kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni
  • Współpraca: kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną 

W ostatniej z wymienionych kategorii nominację otrzymał projekt „Forum Dziekanatów”, zainicjowany w 2017 roku przez Dziekanat Studium Magisterskiego SGH. Celem inicjatywy jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami dziekanatów, wspieranie się i wzajemna pomoc w trudnych zagadnieniach oraz wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pracy, a w szczególności szukanie dróg do ułatwienia i usprawnienia pracy dziekanatów.

 

Biblioteka SGH. Warsztaty w trakcie Forum Dziekanatów 2018

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 19 listopada 2019 roku, podczas corocznej konferencji LUMEN.