9 maja obchodzimy Dzień Europy

flaga UE na tle nieba

9 maja obchodzimy Dzień Europy. Dzień został ustanowiony w rocznicę przedstawienia 9 maja 1950 r. planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana, przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana we współpracy z Jeanem Monnetem, francuskim politykiem i doradcą ekonomicznym.

W Deklaracji Schumanna zaproponowano utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), której członkowie zgodziliby się na koordynację wydobycia węgla i produkcji stali przez ponadnarodowy organ.

portret mężczyzny siedzącego za biurkiem

EWWiS – założona przez Francję, Niemcy Zachodnie, Włochy, Holandię, Belgię i Luksemburg – była pierwszą w historii ponadnarodową organizacją europejską, która ostatecznie przekształciła się w dzisiejszą Unię Europejską.

W 1950 roku, w pięć lat po zakończeniu II wojny światowej Europa nadal zmagała się z jej konsekwencjami. Rządy europejskie uznały, że wspólna koordynacja produkcji stali i wydobycia węgla pozwoli zapobiec powtórzeniu się w przyszłości podobnego konfliktu, tak że wszelka wojna między odwiecznymi rywalami – Francją a Niemcami – będzie „nie tylko nie do pomyślenia, ale i fizycznie niemożliwa”.

Uznano, że połączenie interesów gospodarczych przyczyni się do podniesienia stopy życiowej społeczeństw i stanowić będzie pierwszy krok w kierunku bardziej zjednoczonej Europy. Następnie do EWWiS zostały przyjęte inne kraje.

Dzień Europy obchodzony jest w Unii Europejskiej od 1985 roku.