Między nami absolwentami

Między nami absolwentami

Klub Absolwentów SGH jako przestrzeń rozwoju i wymiany wiedzy.

Klub Absolwentów SGH to jedna z inicjatyw, których celem jest budowanie, utrzymywanie i rozwijanie relacji z absolwentami naszej uczelni. Jego działania skupiają się na kreowaniu projektów angażujących absolwentów zarówno jako uczestników, jak i prowadzących. Dążymy do tego, by klub stawał się przestrzenią rozwoju, networkingu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy absolwentami. Obecnie w klubie zarejestrowanych jest ok. 3000 absolwentów, a uczelnia stara się aktywnie przyciągać w jego szeregi kolejne osoby zainteresowane możliwościami wspierania ich dalszego rozwoju oferowanymi przez Alma Mater.

Aktywność klubu przejawia się głównie w organizowaniu comiesięcznych warsztatów i szkoleń, które obejmują rozwijanie kompetencji zarówno miękkich, jak i twardych. Pilotażowe warsztaty na początku 2019 r., prowadzone przez uczelnianego doradcę kariery, poświęcone były sukcesowi (czym się inspirować, jak planować i jak skutecznie realizować cele, które mają do niego doprowadzić). Tematem drugich było, jak mówić, by zaintrygować i porwać publiczność. Oba warsztaty spotkały się z zainteresowaniem absolwentów, dlatego zdecydowaliśmy się kontynuować tę formę spotkań i wpleść w nie dodatkowy element – prowadzącymi mieli być sami absolwenci. I tak już w kwietniu 2019 r. Beata Tarnowska, absolwentka ekonomii, przeprowadziła warsztaty „5 kroków managera do zaangażowanego zespołu”.

Tematyka warsztatów na jesień i zimę 2019/2020 została zaproponowana na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wcześniej wśród absolwentów. Najczęściej wskazywanymi przez nich obszarami były: samomotywacja, inteligencja emocjonalna, zarządzanie czasem oraz zarządzanie projektami, modelowanie biznesu i zarządzanie strategiczne.

Część z tych tematów udało się nam już zrealizować. Wielkim powodzeniem cieszyły się grudniowe warsztaty z modelu Business Canvas prowadzone przez prof. Waldemara Rogowskiego, absolwenta ekonomii, jak też warsztaty efektywnego przyswajania informacji prowadzone przez Dominika Ludwiczyńskiego, absolwenta marketingu i zarządzania. W styczniu, na fali noworocznych motywacji i postanowień, odbędą się z kolei warsztaty z planowania samorozwoju w 2020 r. Pracujemy równieżnad propozycjami warsztatowymi na wiosnę.

Prowadzenie warsztatów przez absolwentów dla absolwentów to preferowana przez nas formuła zajęć. Do współpracy przy warsztatach w roli prowadzących zapraszamy ekspertów i ekspertki z różnych dziedzin oraz obszarów życia społeczno-gospodarczego, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami. Warto podkreślić, że czynią to pro publico bono, a może trafniej byłoby to określić jako tzw. giving back, czyli zwrotne dawanie uczelni czegoś od siebie, w ramach docenienia udziału, jaki SGH miała w osiągniętym przez nich sukcesie zawodowym. Jak mówi Mariola Kapla, absolwentka MIESI, która prowadziła listopadowe warsztaty ze scoringu kredytowego: „Uczelnia to idealne miejsce do organizowania edukacyjno-rozwojowych wydarzeń. Znakomicie, jeżeli prowadzą je absolwenci, którzy dzisiaj są praktykami, naukowcami, ekspertami i chcą właśnie w tym ważnym dla siebie miejscu dzielić się swoją unikatową wiedzą i doświadczeniem. Myślę, że bliskie relacje uczelni z absolwentami to zawsze obopólne korzyści”.