Znamy laureatów Nagrody Absolwenckiej „Liderzy SGH” 2020

W tym roku po raz pierwszy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uhonorowała absolwentów specjalną nagrodą za osiągnięcia w roli lidera w obszarze nauki oraz biznesu. Laureatami edycji Nagrody Absolwenckiej „Liderzy SGH” w roku 2020 zostali: Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, Kuba Karliński oraz prof. Bogumił Kamiński.

Od lat absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wnoszą znaczący wkład w życie społeczno-gospodarcze. Swoje zawodowe kariery z powodzeniem realizują zarówno w kraju, jak i zagranicą, zarówno na polu biznesu, jak również nauki. Znakomicie dowodzą tego losy laureatów Nagrody.

Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, laureatka w kategorii absolwenci zagraniczni w obszarze biznesu, jest absolwentką słynnego wydziału Handlu Zagranicznego SGH. W czasie ponad 25-letniego doświadczenia w bankowości, pracowała w firmach w Europie, Azji i Ameryce, zarządzając wielokulturowymi zespołami. W ostatnich latach pracowała dla JPMorgan Chase & Co. w Nowym Jorku jako Head of Technology Transformation, a od stycznia 2020 r. dołączyła do McKinsey & Company w Dubaju jako Senior Advisor on digital transformation. Portal Lattice80 umieścił ją w globalnym rankingu Top 100 Women in Fintech 2019, a LinkedIn na liście dziesięciu tzw. Top Voices globalnie w kategorii finanse i ekonomia.

Nagrodzony również w obszarze biznesu, w kategorii absolwenci polscy, Kuba Karliński,  jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing, przedsiębiorcą i inwestorem na rynku nieruchomości, założycielem Grupy Inwestycyjno-Deweloperskiej Magmillon. Zarządzane przez niego spółki z Grupy sprzedały nieruchomości o wartości ponad 100 mln złotych. Działania biznesowe firmy koncentrują się na projektach związanych z renowacją kamienic oraz mieszkaniowych inwestycjach deweloperskich. Prócz działalności biznesowej, Karliński od kilku lat jest także aktywistą w Radzie Ekspertów Fundacji Mam Marzenie.

W obszarze nauki, w kategorii absolwenci polscy, nagroda powędrowała do dr. hab. Bogumiła Kamińskiego, prof. SGH. Specjalizuje się on w zastosowaniu zaawansowanych metod analizy danych do wspomagania podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Jest kierownikiem Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w SGH, członkiem Komitetu Zarządzającego European Social Simulation Association, wiceprezesem Polskiej Sekcji INFORMS, działa w Komitecie ds. Członków i Usług Członkowskich w INFORMS. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat zastosowań biznesowych metod prognostycznych, optymalizacyjnych i symulacyjnych. Promotor wykorzystania najnowszych wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej. Brał udział w ponad stu projektach z zakresu wdrożenia rozwiązań klasy Business Intelligence dla największych polskich przedsiębiorstw i instytucji. 

Do Nagrody nominowanych było 7 osób. Wyboru laureatów dokonała Kapituła pod przewodnictwem Rektora SGH, dr. hab. Marka Rockiego, prof. SGH.
Więcej o nagrodzie i laureatach na: alumni-leaders.sgh.waw.pl  

Nagroda Absolwencka „Liderzy SGH” jest częścią realizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie projektu „SGH Alumni Leaders – distinguished stories, award-worthy people”. Absolwentów zagranicznych w projekcie definiuje się jako cudzoziemców lub obywateli polskich, którzy po ukończeniu studiów w Polsce wyjechali za granicę i pozostają tam na stałe.