I i III miejsce dla absolwentów SGH w XIII edycji Konkursu PTE na najlepszą pracę dyplomową obronioną w 2022 roku

zdjęcia twarzy dwojga absolwentów w okrągłych ramkach na tle fragmentu budynku SGH

I i III miejsce otrzymali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w XIII edycji Konkursu PTE na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, obronioną w roku 2022. Nagrodzeni to: mgr Ewelina Kuźma (I miejsce) i mgr Rafał Pękalski (III miejsce).

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi.

Na posiedzeniu 15 maja 2023 r., po zapoznaniu się ze wszystkimi recenzjami i stworzoną na ich podstawie listą rankingową ocenianych prac dyplomowych, Komisja Konkursowa w kategorii prace magisterskie przyznała:

  • I miejsce mgr Ewelinie Kuźmie z SGH za pracę „Green banking a efektywność finansowa banków” (promotor: dr Magdalena Kozińska),

„Autorka w swojej pracy podjęła się niezwykle aktualnej tematyki zielonej bankowości (ang. green banking). Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy poziomem zaangażowania w <<zielone inicjatywy>> (co autorka określiła jako poziom ekologizacji) a wynikami finansowymi banków. Badania takie są aktualnie bardzo potrzebne, aby zweryfikować również finansową zasadność idei green banking. Praca opiera się na szerokim przeglądzie literatury, który został rozwinięty o obszerne badania empiryczne autorki. Obejmowały one nie tylko studia przypadków, ale także konstrukcję <<wskaźnika ekologizacji banków>> oraz badania statystyczne weryfikujące występowanie zależności między zaangażowaniem w zieloną bankowość a wynikami finansowymi – powiedziała Gazecie SGH dr Magdalena Kozińska, promotorka pracy i adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Systemu Bankowego, Instytut bankowości SGH.

– Pracę należy uznać za szczególnie wyróżniającą się ze względu na istotny temat, postawione cele i ich realizację. Zarówno ujęcie tematyki przez autorkę, jak i jej podejście do pracy od początku bardzo dobrze rokowały. Nagroda przyznana autorce nie jest zatem zaskoczeniem i mam nadzieję, że będzie motywacją do dalszych badań".

  •  III miejsce mgr. Rafałowi Pękalskiemu z SGH za pracę „Wpływ pandemii Covid-19 na digitalizację sektora bankowego w Polsce” (promotor: prof. dr hab. Anna Szelągowska).

„Ta praca, podobnie jak wiele innych prac, które zostały wyróżnione i przygotowane pod moim kierunkiem, charakteryzowała się przede wszystkim aktualnością problematyki i holistycznym podejściem, jakie zastosował Rafał Pękalski w ocenie i rozwiązaniu problemu badawczego" – wskazała w rozmowie z Gazetą SGH prof. Szelągowska z Katedry Miasta Innowacyjnego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

„Nigdy u swoich seminarzystów nie wymuszam tematu. Moi seminarzyści sami wybierają sobie tematy, które chcą badać w pracach dyplomowych. Student miał taką koncepcję od samego początku. Wspólnie zasadniczo tylko pracowaliśmy nad doprecyzowaniem problemu badawczego, tezy, hipotezy, jak również metod badawczych. Zaangażowanie ze strony studenta było bardzo duże, widać było, że jest zafascynowany tą tematyką i również wynikami swoich badań" – podkreśliła promotorka.

Rafał Pękalski zbadał sektor bankowy, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na digitalizację i przyspieszenie tego procesu i jakie to miało konsekwencje zarówno dla podmiotów indywidualnych, jak i klientów instytucjonalnych.

Karolina Cygonek: To dość świeży temat. Skąd student czerpał dane?

Anna Szelągowska: Dane czerpał zarówno ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, ale także innych krajowych i zagranicznych instytucji, które prowadzą na bieżąco takie badania (firmy konsultingowe). Ja również podsyłałam panu Rafałowi Pękalskiemu ciekawe materiały przygotowane przez Związek Banków Polskich, który systematycznie organizuje szkolenia, przez Europejski Kongres Finansowy, który także prowadzi debaty i na bieżąco analizuje sytuację. Rekomendowałam, również moim innym seminarzystom i studentom, żeby na bieżąco analizowali i czerpali wiedzę prosto z rynku.

K.C.: Pani Profesor swojego podopiecznego nazwała super absolwentem. Jak Pani odbierała z nim pracę?

A.Sz.: Bardzo dobrze. Nie wiem, czy mogę powiedzieć: lekko nie miał (śmiech). Od samego początku moi seminarzyści zawsze zaczynają pracę od przygotowania konspektu. Ten konspekt musi być „dopięty na ostatni guzik". Pracujemy zawsze nad poprawnym sformułowaniem problemu badawczego, tezy, hipotezy, celu i struktury pracy, co będzie w poszczególnych rozdziałach. Po dwóch miesiącach od momentu zapisania się na seminarium student miał już przygotowany idealny konspekt i mógł spokojnie pisać pracę. Po samym konspekcie wiedziałam, że zapowiada się bardzo ciekawa praca i z chęcią widziałabym taką pracę zgłoszoną na konkurs (…). Co więcej, student tę samą pracę zgłosił na dwa inne konkursy; czekamy na wyniki do końca roku.

Zachęcamy zawsze promotorów do tego, by nie bali się mówić swoim seminarzystom, że ich praca jest świetna i że warto ją zgłosić na konkurs. Ale chciałabym także, by studenci naszej uczelni wiedzieli, że mogą swoje prace zgłaszać na różne konkursy. W całej Polsce jest ich bardzo wiele. Chodzi o mocne osadzenie pracy w teorii, ale również bardzo ważny jest aspekt redakcyjny pracy (…), co liczy się w konkursie.

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom i promotorom!  

Oficjalny komunikat z ogłoszeniem wyników na stronie PTE.