Noworoczna Gala Klubu Partnerów SGH

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.
Noworoczna Gala Klubu Partnerów SGH

Styczeń to zdecydowanie miesiąc postanowień i podsumowań. To również czas, w którym tradycyjnie już od czterech lat w Czytelni Biblioteki SGH spotykają się członkowie Klubu Partnerów SGH oraz przedstawiciele uczelni, by wspólnie zarówno przedyskutować osiągnięcia roku minionego, jak i zaplanować kolejne ważne dla uczelni i jej studentów działania. Tegoroczne spotkanie było nie tylko doskonałą okazją do zacieśniania relacji biznesowych, ale również ucztą dla duszy podczas wystąpienia uczelnianego chóru pod batutą Tomasza Hynka.

Szesnastego stycznia br. gościliśmy wielu wspaniałych gości, przedstawicieli świata biznesu, naszych partnerów (przybyli przedstawiciele 22 firm), profesorów, władze rektorskie, dziekańskie i administracyjne oraz przedstawicieli Rady Uczelni. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora SGH prof. Marka Rockiego pozwoliło gościom spojrzeć na rok 2019 przez pryzmat dużych i ważnych z perspektywy uczelni wydarzeń. Przyjęcie statutu, praca nad strategią czy nowym budynkiem to nie jedyne wyzwania, z jakimi mierzyła się SGH. W imieniu Rady Uczelni, a zarazem Klubu Partnerów SGH przemawiał z kolei dr Marek Lusztyn – prezes Banku Pekao S.A. W tym roku dodatkowo w programie spotkania znalazł się referat dr hab. Agnieszki Chłoń-Domińczak, prof. SGH, pt. Wyzwania dla rynku pracy w Polsce w kontekście zmian demograficznych.

Co roku wspólnie z partnerami uczelni organizujemy blisko 200 różnego rodzaju wydarzeń – to oprócz warsztatów i eventów dla studentów i absolwentów m.in. konkurs Żagle Biznesu, Forum Kobiet SGH, konferencja Cyber Academy, Back to School czy program mentoringowy. Mamy nadzieję, że nowy rok, 2020, będzie także w zakresie współpracy z Klubem Partnerów SGH czasem nowych możliwości i wyzwań, ważnych i strategicznych projektów.