Japońska filozofia biznesowa pod lupą

Autor:

SGH i Kaizen Institute Poland podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu raportu Barometr Ekonomiczny Kaizen" na temat bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce oraz na świecie.

Czwartek 9 lipca 2020 r. –  był okazją do spotkania między prorektorem ds. nauki i zarządzania, profesorem Piotrem Wachowiakiem a prezesem zarządu komplementariusza Kaizen Institute Poland, Mariuszem Bryke. Zaowocowało ono podpisaniem listu intencyjnego, którego celem jest pogłębienie współpracy pomiędzy obiema instytucjami, uwzględniającymi wspólnotę interesów w zakresie integracji biznesu z nauką.

Kaizen (jap. zmiana na lepsze), to japońska filozofia biznesowa, która skupia się na rozwoju i ciągłym polepszaniu wszystkich aspektów działalności firmy: od finansowych, przez jakość produktu/świadczonej usługi, aż po zarządzanie talentami. Jest to proces trwający przez cały czas istnienia przedsiębiorstwa.

W liście intencyjnym zarówno SGH, jak i Kaizen Institute Poland zobowiązały się do współtworzenia raportu pt. Barometr Ekonomiczny Kaizen". Oprócz danych i analiz bieżącej sytuacji gospodarczej w odniesieniu do aktualnych, toczących się wydarzeń w Polsce i na świecie, dokument będzie wyróżniał się dzięki rekomendacjom działań usprawniających. Wszystko to osadzone będzie w obszarze szeroko rozumianego ciągłego doskonalenia kaizen.

Prace nad współtworzeniem raportu po stronie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie będzie koordynowała prof. dr hab. Halina Brdulak z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej.