Hurwicz w Warszawie

VII Warsztaty Hurwiczowskie z teorii projektowania mechanizmów.

Już po raz siódmy odbyły w Warszawie (7-8 grudnia 2018 r.) Warsztaty Hurwiczowskie poświęcone pamięci Leonida Hurwicza, zdobywcy Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2007 r. za stworzenie podwalin teorii projektowania mechanizmów. Tematyka warsztatów obejmowała w szczególności wspomnianą teorię, ale również teorię ekonomii, teorię gier, teorię wyboru społecznego, włączając w to ich aspekty numeryczne i algorytmiczne. Konferencja organizowana jest przy współudziale Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Organizatorami tegorocznych warsztatów z ramienia SGH byli dr hab. Łukasz Woźny i dr Michał Lewandowski.

W tegorocznej edycji warsztatów wzięło udział ok. 50 osób. Gościliśmy naukowców m.in. z Australii, Austrii, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Norwegii oraz USA. Młodzi naukowcy mieli okazję zaprezentować swoje prace na sesji plakatowej. Wykład plenarny pt. Social Networks from a Designer’s Viewpoint został wygłoszony przez Fernanda Vega-Redondo z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie. Profesor Vega-Redondo to światowej sławy specjalista w dziedzinie teorii złożonych sieci społecznych oraz teorii gier. Jest autorem m.in. książek: Complex Social Networks, Game Theory and Economic Applications, Evolution, Games, and Economic Behaviour.

Leonid Hurwicz mieszkał w Warszawie do 1938 r. i studiował na Uniwersytecie Warszawskim. W Warszawie oprócz prawa uczył się także fizyki eksperymentalnej, która (jak później twierdził w rozmowach) dała mu niezbędne podstawy matematyczne i statystyczne do studiowania ekonomii. Jego pasją była także gra na pianinie. Anegdotyczne są negocjacje młodego Hurwicza z sekretariatem w London School of Econonomics (gdzie później studiował ekonomię) dotyczące repertuaru i dozwolonych godzin gry. W trakcie swojej długiej kariery zawodowej Hurwicz pracował na wielu czołowych uniwersytetach w USA, w tym na uniwersytetach Minnesota, Illinois, Chicago, Harvard, MIT, Berkeley czy na Uniwersytecie Stanforda. W latach 90. często wracał do Polski. W 1994 r. SGH przyznała Leonidowi Hurwiczowi tytuł doktora honoris causa, a specjalna tablica upamiętnia jego kontakty z naszą uczelnią.

… gdybym miał syna interesującego się ekonomią, z czystym sumieniem posłałbym go na studia w Szkole Głównej Handlowej.

Cytat z rozmowy z prof. Leonidem Hurwiczem opublikowanej w „Gazecie SGH” (nr 6, 15 maja 1994)

Leonid Hurwicz jest ceniony za swój wkład w sformalizowane i matematyczne podejście do analiz ekonomicznych. Z wielu obszarów jego zainteresowań na wyróżnienie zasługują zwłaszcza prace z noblistą Kennethem Arrowem nad programowaniem nieliniowym oraz badania nad decentralizacją i efektywnością informacyjną systemów ekonomicznych. Z dzisiejszej perspektywy pionierski wydaje się artykuł z 1960 r. pt. Optimality and Informational Efficiency in Resource Allocation Processes. Czytelnikom polecam m.in. książkę Designing Economic Mechanisms (Hurwicz L., Reiter S., Cambridge University Press 2006).

Tematyka efektywności w badaniach Hurwicza z czasem zaczeła ewoluować w kierunku badań nad możliwościami decentralizacji i wdrażalności pożądanych alokacji gospodarczych. W swoim noblowskim wykładzie zadał intrygujące pytanie: „Who will guard the guardians?” – cytując znaną maksymę Juwenalisa, pytał o stabilność reguł gry rynkowej i samych instytucji gospodarczych.

dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH, Katedra Ekonomii Ilościowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

W 2009 r., niedługo po przyznaniu Leonidowi Hurwiczowi Nagrody im. Alfreda Nobla, grupa naukowców z Warszawy (prof. Łukasz Stettner, prof. Aleksander Strasburger, prof. Tomasz Szapiro) razem z prof. Janem Wernerem z Minnesoty podjęła inicjatywę zorganizowania konferencji poświęconej pamięci Leonida Hurwicza – taki był początek Warsztatów Hurwiczowskich, których tradycja jest żywa do dziś (warsztaty odbywają się mniej więcej co dwa lata).

W poprzednich latach wykłady plenarne w czasie warsztatów wygłaszali prominentni goście, m.in.: noblista Eric Maskin (Harvard, 2010), noblista Roger Myerson (Chicago, 2011), a także: Ramon Marimon (EUI Florence, 2012), Martin Hellwig (Max Planck Institute, 2014) czy Walter Trockel (Bielefeld University, 2016).