Prof. Anna Szelągowska w jury IV edycji konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Autor:
prof. Anna Szelągowska

23 kwietnia prof. Mariusz Golecki, rzecznik finansowy powołał prof. Annę Szelągowską do jury IV edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Dr hab. Anna Szelągowska jest profesorem w Katedrze Miasta Innowacyjnego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Realizuje badania naukowe w obszarze finansów i bankowości ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania banków komercyjnych i spółdzielczych w otoczeniu fringe banking. Dodatkowym obszarem zainteresowań badawczych są zagadnienia finansowania rynku nieruchomości i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych oraz współczesnej polityki mieszkaniowej.

Więcej na temat konkursu https://rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs