Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, reforma ZUS. Co jeszcze może uratować sektor MŚP?

W ramach cyklu Czwartkowe Forum SGH, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz oraz prof. Jan Klimek, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, komentowali sytuację sektora MŚP, który liczy straty powstałe w wyniku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. 

Adam Abramowicz, rzecznik MŚP, podkreślił, że nawet przy bardzo dużej elastyczności krajowych przedsiębiorców kolejny pełny lockdown będzie miał bardzo negatywny wpływ na jakość życia Polaków. 

– Ponowne i całkowite zamknięcie gospodarki będzie tożsame ze spadkiem jakości życia mieszkańców i prawdopodobnym podwyższeniem podatków w celu pokrycia kosztów zamknięcia państwa – podkreślał Abramowicz.

Wszystkie kraje dotknięte pandemią koncentrują obecnie uwagę na przedsiębiorstwach. Jednym z głównych problemów krajowych firm są składki ZUS. Zdaniem uczestników dyskusji, ich ponowne ograniczenie mogłoby zapobiec redukcji zatrudnienia i wzrostowi bezrobocia w skali całego kraju.

Profesor Jan Klimek przypomniał, że badania przeprowadzone na rzecz Europejskiego Komitetu Przedsiębiorczości pokazały, iż polskie firmy znajdują się w fazie adaptacji do szoku wywołanego kryzysem i ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Część przedsiębiorców już podjęła kroki, aby zmienić rodzaj działalności, inni trwają w niepewności i czekają na kolejne działania rządu. Jak poradzą sobie w przypadku kolejnego „zamrożenia” gospodarki? Według uczestników dyskusji, bez konkretnego i długofalowego planu działania wiele małych i średnich przedsiębiorstw może nie podnieść się z kryzysu, co będzie miało fatalne skutki dla całej krajowej gospodarki, a szczególnie przemysłu.

Profesor Jan Klimek nawiązał również do sytuacji z roku 1989 i sposobów, w jakie polskie przedsiębiorstwa próbowały wówczas konkurować z firmami zagranicznymi. 

Obecnie na wspólnym rynku europejskim funkcjonuje blisko 23 mln firm zatrudniających 107 mln ludzi. Jak w zestawieniu z taką konkurencją, po zakończeniu okresu adaptacji poradzą sobie polskie firmy? – zastanawiał się profesor Klimek.

Zarówno Adam Abramowicz, jak i prof. Jan Klimek podkreślili, że nie można liczyć na cud i złą sytuację gospodarek europejskich – trzeba działać.
 
Odpowiedzią na kryzys sektora MŚP jest propozycja dziesięciu rozwiązań, przedstawionych niedawno przez Adama Abramowicza. Tak zwana „Dziesiątka Rzecznika MŚP” to postulaty wyłonione w wyniku dialogu 244 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku MŚP. Systemowe zmiany dla przedsiębiorców zawarte w 10 postulatach to:

1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców.
2. Płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie.
3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących.
4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem
5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach.
6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego.
7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów.
8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników.
9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców.
10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.
 
– Wszyscy rozmawiają dzisiaj o drugiej fali pandemii, jednak należy również zacząć szykować horyzont zdarzeń, związany z możliwą trzecią falą pandemii oraz tym, jak sprawić, aby po pandemii firmy działały efektywnie. – mówił Adam Abramowicz, i dodał:

 Postulaty przedstawione w ramach „Dziesiątki Rzecznika MŚP” w dużej mierze stanowią odpowiedź na to pytanie. Będziemy przekonywać rząd, aby w kolejnych działaniach brał je pod uwagę. 
 

Prof. Jan Klimek apelował:

Nie stać jest nas dzisiaj na to, aby zamykać ponownie gospodarkę. Powinniśmy prowadzić jak najgłębszy dialog na linii ekonomiści, biznes, władza, aby wypracować wspólne i jak najlepsze rozwiązania, które pozwolą uratować nie tylko sektor MŚP, ale całą gospodarkę, która boryka się ze skutkami pandemii.

Po zakończeniu transmisji online, nasi rozmówcy odpowiadali na pytania zadane w trakcie debaty przez internautów. 

Adam Abramowicz podsumował „Dziesiątkę Rzecznika MŚP”.

Prof. Jan Klimek zastanawiał się nad alternatywą dla postulatów.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH, które odbędzie się 26 listopada o godz. 11.00 na kanale SGH w serwisie YouTube. O rynkach kapitałowych w czasie pandemii porozmawiają prof. Krzysztof Borowski z Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych SGH oraz dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.