Do skarbonki czy na lokatę? Jak i ile oszczędzają polscy studenci?

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.

Ponad 750 respondentów z Polski wzięło udział w badaniu rynku oszczędnościowego wśród studentów, które zostało przeprowadzone przez zespół studentów SGH zrzeszonych w SKN Statystyki oraz SKN Marketingu we współpracy z Bankiem Millennium. Wyniki badania mogą zaskakiwać.

Główne metody oszczędzania i średnia kwota oszczędności

Aż 97,3% studentów deklaruje oszczędzanie pieniędzy, jednak tylko 50% badanych odkłada co miesiąc stałą z góry ustaloną kwotę, co oznacza, że połowa jest niekonsekwentna w swoich działaniach.

Głównymi metodami oszczędzania pieniędzy są kolejno: gotówka, konto oszczędnościowe oraz lokata bankowa.  Studenci średnio oszczędzają 242 zł. Osoby mające większy dochód (wynagrodzenie za pracę + wsparcie rodziców + stypendia + zasiłki itd.) oszczędzają naturalnie więcej. Ciekawym jest natomiast brak zależności między wielkością dochodu, a samym faktem oszczędzania.  

Kryptowaluty lub giełda? Tak, ale…
 
Wielu spośród badanych studentów chciałoby w przyszłości skorzystać z mniej standardowych metod odkładania pieniędzy „na później’’ – respondenci często wspominali o  funduszach oszczędnościowych, kryptowalutach czy chęci spróbowania gry na giełdzie. Do tego jednak potrzebują więcej pieniędzy, gdyż – jak stwierdziło ponad 90% ankietowanych – „Chętnie zwiększyłbym swoje oszczędności, gdybym zarabiał więcej’’.  

Studenci najchętniej korzystają z produktów oszczędnościowych w banku, w którym posiadają swoje główne konto, bądź w banku swoich rodziców – to im najbardziej ufają w kwestiach finansowych.

Wbrew obiegowej opinii liczne nagrody i konkursy oraz dopracowane aplikacje mobilne nie mają dużego wpływu na wybór oferty danego banku. Dla studentów ważniejsze są konkretne korzyści finansowe, takie jak brak opłat, korzystne oprocentowanie czy cash-back.  

Cel 

Respondenci najczęściej oszczędzają na podróże i wakacje. Często wybieraną odpowiedzią były również: zakup nieruchomości oraz „poduszka finansowa’’. Dla osób posiadających dzieci priorytetem były mieszkanie oraz samochód, jednak fakt posiadania dzieci nie wpływa na wysokość oszczędności.  

Wzorce z dzieciństwa 

Statystycznie istnieje zależność między częstotliwością czytania artykułów o tematyce finansowej a wielkością oszczędności. Im więcej artykułów dana osoba czyta, tym więcej średnio oszczędza. Równie ważnym bodźcem są wzorce z dzieciństwa. Wyniki analizy wskazują na statystycznie istotną zależność pomiędzy oszczędzaniem przez rodziców, a oszczędzaniem przez ich dorosłe już dzieci. Co więcej, badanie dowiodło, że osoby, które w dzieciństwie dostawały kieszonkowe lub małe kwoty pieniędzy, którymi mogły samodzielnie zarządzać obecnie przeznaczają większe kwoty na oszczędności.  

Wnioski 

Analiza odpowiedzi respondentów wskazuje, że to, czy dana osoba decyduje się oszczędzać nie zależy od jej warunków życia (np. miejsce zamieszkania, dochód, posiadanie dzieci, płeć) lecz od indywidualnej decyzji tej osoby. Zespół badawczy SKN Statystyki oraz SKN Marketingu doszedł do wniosku, że oszczędzanie ma podłoże w psychice ludzkiej – sami decydujemy o tym czy będziemy oszczędzać, a pomóc nam w tym mogą doświadczenia z dzieciństwa i wpływ najbliższych. Nasza obecna sytuacja życiowa nie ma jednak wpływu na sam fakt oszczędzania, w końcu – jak wynika z badania – nawet osoby o najniższych dochodach oszczędzają. 

Więcej nt. *badania oraz oszczędzania wśród studentów opowiemy podczas krótkiego wykładu (ok. 30min. ), na którym omówimy szczegółowe wyniki badania oraz zaprosimy uczestników do dyskusji.  

Data i miejsce wykładu: 22 stycznia (środa) o godz. 19:00 – Aula IV w budynku głównym SGH al. Niepodległości 162.  

Link do wydarzenia na Facebooku

* Badanie Rynku Oszczędnościowego Wśród Studentów to projekt który zajął II miejsce w konkursie o grant rektora SGH. Badanie zostało przeprowadzone przez zespół studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Statystyki przy pomocy Studenckiego Koła Naukowego Marketingu oraz współpracy z Bankiem Millennium. Swoim zasięgiem objęło ono ponad 750 respondentów z całej Polski przebadanych metodą CAWI.