Wydarzenia

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Data wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy na konferencję, której celem jest zaprezentowanie ostatnich badań i przedstawienie różnorodnych aspektów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, w związku z wymogami zrównoważonego rozwoju. Na konferencji zostanie również podjęta próba predykcji zmieniających się wymagań i trendów, jakie przyniesie bliższa i dalsza przyszłość w omawianym obszarze. Celem nadrzędnym jest poszukiwanie wspólnych płaszczyzn badawczych, w których centrum zainteresowań jest zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w erze gospodarki cyfrowej w wymiarze kolegialnym, między kolegialnym i krajowym.

Lokalizacja
online
Organizator
Instytut Przedsiębiorstwa