Wydarzenia

XXX European Workshop on Economic Theory

Konferencja
Data wydarzenia:
Data końcowa:

W dniach 7–9 lipca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się XXX European Workshop on Economic Theory. Te prestiżowe warsztaty co roku odbywające się w innym europejskim mieście są forum wymiany myśli i osiągnięć naukowych badaczy zajmujących się teorią ekonomii.

W tym roku warsztatom towarzyszyć będzie sesja specjalna upamiętniająca 102 jubileusz urodzin profesora Jerzego Łosia, wybitnego polskiego matematyka i ekonomisty, znanego z osiągnięć naukowych w dziedzinie logiki matematycznej i ekonomii matematycznej, w szczególności teorii gier.

W ramach warsztatów blisko 60 uznanych naukowców zajmujących się teorią ekonomii z całej Europy, a także spoza niej przedstawi referaty w wielu ścieżkach tematycznych, w tym: modele równowagi ogólnej, teoria decyzji, ekonomia informacji, teoria gier, negocjacje i skojarzenia, ekonomia finansowa, sieci społeczne i teoria społecznego wyboru.

Zaplanowano trzy wykłady plenarne:

  1. Some reflections on zero-sum games, 78 years later – prof. Krzysztofa Apta z Centrum Wiskunde & Informatica,
  2. Epistemic Logic with Reciprocal Empathizations: Surfaces to Deeper Layers and Latent Infinity – prof. Mamoru Kaneko z Uniwersytetu Tsukuba i Waseda
  3. Recursive Utilities for Micro- and Macroeconomists – prof. Jana Wernera z Uniwersytetu Minnessoty

Warsztaty dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowy program

Osoby zainteresowane (nieodpłatnym) udziałem w Warsztatach proszone są o Rejestrację na stronie konferencji

We are proud to announce that on July 7-9, SGH Warsaw School of Economics will host XXX European Workshop on Economic Theory. This internationally well-recognized workshop, held every year in a different European city, is a forum for the exchange of research ideas between economic theorists.

This year, the workshop will be accompanied by a special session to commemorate the 102nd birthday of Professor Jerzy Łoś, an outstanding Polish mathematician and economist, known for his seminal contributions in the field of mathematical logic and mathematical economics, in particular game theory.

Nearly 60 renowned economic theorists and mathematicians from all over Europe and beyond will present their research in a variety of themes including: general equilibrium models, decision theory, information economics, game theory, bargaining and matching, financial economics, social networks and social choice.

Three plenary lectures are planned:

  1. Some reflections on zero-sum games, 78 years later – prof. Krzysztof Apt from Centrum Wiskunde & Informatica,
  2. Epistemic Logic with Reciprocal Empathizations: Surfaces to Deeper Layers and Latent Infinity – prof. Mamoru Kaneko of Tsukuba and Waseda University
  3. Recursive Utilities for Micro- and Macroeconomists – prof. Jan Werner from the University of Minnessota

The workshop is co-financed by the Ministry of Science and Higher Education's program "Excellent Science".

Conference program

People interested in participating (free of charge) are asked to register at the Conference website

 

Lokalizacja
budynek C
Organizator
SGH Warsaw School of Economics