Wydarzenia

Rozmowy przy drugiej kawie: Czym jest kształcenie wyższe?

Spotkanie
Data wydarzenia:

Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego sstemu zarządzania jakością kształcenia uruchamia w roku akademickim 2020/2021 cykl otwartych webinariów „Rozmowy przy drugiej kawie”, poświęconych kulturze i jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Tematem dyskusji pierwszego webinarium będzie zagadnienie „Czym jest kształcenie wyższe?”, które we wprowadzeniu do rozmowy przedstawi dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH.

Podczas kolejnych spotkań będą odbywać się dyskusje m.in. o punktach ECTS, ankietyzacji, wyzwaniach związanych z jakością kształcenia, takich jak micro-credentials czy nowym komunikacie bolońskim i jego konsekwencjach dla polskiego szkolnictwa wyższego, w tym dla SGH. Spotkania, to także wymiana opinii na takie tematy, jak rewolucja cyfrowa w kształceniu, kultura jakości i zapewnianie jakości w programach realizowanych z partnerami zagranicznymi, a także rozmowy na temat kształcenia w czasie pandemii i po jej zakończeniu.

Propozycje zagadnień, które uważają Państwo za istotne, a także pytań związanych z jakością kształcenia, które mogłyby stać się tematem wspólnej dyskusji lub na które zespół mógłby odpowiedzieć, proszę kierować na adres jakub.brdulak@sgh.waw.pl.

Lokalizacja
MS Teams
Organizator
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia