Wydarzenia

Rozmowy przy drugiej kawie: Co to znaczy kształcić liderów?

Data wydarzenia:

Grafika kolorowa przedstawiająca dwie, czarne kawy i kwiatek. Napis: Rozmowy przy drugiej kawie Co to znaczy kształcić liderów. Wprowadzenie do dyskusji prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH. 28 października 2021 roku o godz. 9.00 na platformie Teams

Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia ma przyjemność zaprosić Państwa na dziewiąte i jednocześnie pierwsze w nowym roku akademickim 2021/2022 otwarte webinarium z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie”.

Wspólnym mianownikiem dyskusji prowadzonych z Państwem w minionym roku były kultura i jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym zarówno w Polsce, jak i w Europie. W bieżącym roku akademickim chcielibyśmy zaproponować Państwu tematykę związaną z podnoszonymi od wielu lat przez środowisko akademickie dylematami i problemami związanymi z kształceniem na poziomie wyższym oraz z nowymi wyzwaniami stającymi przed nim wynikającymi m.in. z obecnych trendów zachodzących w Polsce i w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć w trakcie webinariów będą dwojakiego rodzaju: pod dyskusję poddane zostaną zarówno kwestie praktyczne, związane bezpośrednio z procesem kształcenia, jak i zagadnienia natury bardziej ogólnej oscylujące wokół wyzwań związanych z kształceniem.

Jeżeli w obszarze zarysowanej tematyki identyfikujecie Państwo zagadnienia szczególnie istotne, które chcieliby Państwo poddać wspólnej dyskusji, to zachęcamy do podzielenia się z nami Państwa pomysłami i propozycjami. Prosimy o przesyłanie ich na adres: jakub.brdulak@sgh.waw.pl

Najbliższe webinarium, które zatytułowane zostało „Co to znaczy kształcić liderów?”, odbędzie się w czwartek, 28 października 2021 w godzinach 9.00–10.00 na platformie MS Teams.

Wprowadzenie do dyskusji wygłosi JM Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

Webinaria z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie” są organizowanych przez zespół pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem spotkań jest przybliżenie społeczności SGH i wszystkim zainteresowanym problematyki kształcenia wyższego z perspektywy europejskiej oraz światowej, z uwzględnieniem perspektywy SGH. Zespół postawił sobie za cel inicjowanie dyskusji dotyczących przede wszystkim tego, co oznacza DOBRE kształcenie akademickie i jak w ten obszar powinna się wpisywać Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Relacje z webinariów:

 

Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Organizator
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia