Wydarzenia

Partycypacja pracownicza i humanizacja pracy jako sposób na wyższą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

Seminarium
Data wydarzenia:

Katedra Polityki Publicznej SGH zaprasza na seminarium „Niewykorzystane źródła konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Dialog społeczny – partnerzy społeczni wobec partycypacji i humanizacji pracy” organizowane w ramach projektu DIRECT II „Rozwijanie i doskonalenie demokracji w miejscu pracy jako warunek humanizowania procesu pracy i środowiska pracy” (DIRECT II VS/2020/0101).

Seminarium odbędzie się 26 listopada 2021 roku (piątek) w formie hybrydowej: w gmachu SGH, sala 152 G, w godzinach 10.30–14.30 oraz online (MS Teams).

W programie zaplanowano dyskusję na temat partycypacji pracowniczej w warunkach przekształceń technologicznych, szczególnie na temat relacji między praktykowaniem bezpośredniej partycypacji w zarządzaniu a możliwościami:

  • humanizacji środowiska pracy,
  • poprawy umiejętności pracowniczych oraz dobrostanu pracowniczego w miejscu pracy,
  • poprawy satysfakcji z pracy i poziomu motywacji.

Podczas seminarium odbędą się dwa panele dyskusyjne:

  1. Polskie przedsiębiorstwa – partycypacyjne, humanizujące organizację pracy w warunkach zmian technologicznych.
  2. Pracodawcy i pracownicy na drodze do wytworzenia lepszego dialogu – lepsze modele funkcjonowania związków zawodowych i organizacji pracodawców: układy zbiorowe pracy, partycypacja, konkurencyjność.

Wśród panelistów obecni będą wybitni znawcy powyższych zagadnień, a także liderzy organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

Dyskusję będzie moderował prof. Andrzej Zybała, kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH.

Organizatorzy proszę o potwierdzenie uczestnictwa – prof. Andrzej Zybała, azybal@sgh.waw.pl, tel. 604 234 827

 

Lokalizacja
SGH budynek G sala 152
Organizator
Katedra Polityki Publicznej SGH