Wydarzenia

Kapitał solidarności jako koncepcja w naukach społecznych

Seminarium
Data wydarzenia:

Katedra Polityki Publicznej SGH zaprasza na kolejne, otwarte seminarium online „Kapitał solidarności jako koncepcja w naukach społecznych”, które odbędzie się 15 grudnia (środa) w godz. 17.00–18.30 (online).

Punktem wyjścia do dyskusji jest pytanie: „Czy możliwe jest wytworzenie w polu działań publicznych ‘gorących’ relacji solidarnościowych?”. Solidarnościowa relacja oznacza więź, zazwyczaj wynikającą z istnienia określonego rodzaju wspólnoty objawiającej się poczuciem przynależności i współczucia. Termin solidarność wskazuje na formę nieinstrumentalnego współdziałania, którego źródłem nie jest dążenie do osiągnięcia osobistych korzyści, lecz wspólnota celów, w ramach której nie sposób oddzielić interesów własnych od interesów innych ludzi. Do ustanowienia solidarnościowego współdziałania niezbędna jest „gorąca relacja” powodująca, że interes innych ludzi staje się także naszą sprawą. Dający jest także biorącym. Dzięki niej możliwe jest aktywowanie rzeczywistych i potencjalnych zasobów w środowisku oraz konwersja kapitału instytucjonalnego i społecznego. Oznacza to, że kapitał solidarności to ważny czynnik zapewniający skuteczność działań publicznych, na styku sektora publicznego i pozarządowego. Kwestie te będą przedmiotem debaty podczas seminarium, którą poprzedzi prezentacja prof. Bohdana Skrzypczaka (Uniwersytet Warszawski) i dr Izabeli Grabowskiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Kanwę rozważań stanowić będzie analiza działań Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. Po prezentacji zapraszamy do otwartej dyskusji. Dyskusję będzie moderował prof. Andrzej Zybała, kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH.

Link do wydarzenia z użyciem MSTeams: https://bit.ly/3ouU4Sh

 

Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Organizator
Katedra Polityki Publicznej SGH