Wydarzenia

III webinarium z cyklu „SGH w UE, UE w SGH”

Data wydarzenia:
Data końcowa:

Między europejskim marzeniem a unijną codziennością – spotkanie z profesor Danutą Huebner, posłanką do Parlamentu Europejskiego

on line via MS Teams

pod honorowym patronatem JM Profesora Piotra Wachowiaka

grafika informacyjna

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w III webinarium z cyklu „SGH w UE, UE w SGH” – Między europejskim marzeniem a unijną codziennością – spotkanie z profesor Danutą Huebner, posłanką do Parlamentu Europejskiego.

Celem cyklu jest przybliżenie naszej akademickiej społeczności aktualnej problematyki europejskiej, w interdyscyplinarnej perspektywie, zapoznanie z najnowszymi wynikami badań naukowych oraz inicjatywami naukowo-badawczymi. SGH, jako wiodąca uczelnia ekonomiczna, kształci przyszłych liderów gospodarki, uczestniczy w debatach naukowych, promuje wyniki badań oraz coraz aktywniej uczestniczy w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Naszą Gościną będzie Danuta Huebner, profesor ekonomii. Pierwszy polski komisarz UE, najpierw ds. handlu, a następnie ds. polityki regionalnej. Posłanka do Parlamentu Europejskiego od 2009 roku. Pracuje w Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Handlu Międzynarodowego. Jest także członkiem Delegacji ds. stosunków z USA. Wcześniej była głównym negocjatorem członkostwa Polski w OECD oraz Sekretarzem Wykonawczym Europejskiej Komisji Gospodarczej w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ. W Polsce kierowała Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Była również ministrem spraw europejskich, odpowiedzialnym za proces przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Formuła webinarium umożliwi Państwu aktywne i bezpieczne uczestnictwo.

Planowany przebieg spotkania:

11.00 – otwarcie i powitanie przez rektora SGH Piotra Wachowiaka, prof. SGH.

Przedstawienie naukowej i zawodowej sylwetki Pani Profesor.

11.10-11.40 – rozmowa z Panią Profesor moderowana przez dr hab. Małgorzatę Molędę-Zdziech, prof. SGH, Pełnomocniczkę Rektora ds. współpracy z UE, ekspertkę sieci Team Europe Direct Polska.

W rozmowie poruszymy zagadnienia dotyczące: przywódczej roli UE w świecie, skuteczności działań instytucji unijnych, wartości europejskich.

11.40-12.00 – runda pytań i odpowiedzi – poprzez czat lub zadawane osobiście (przy włączonej kamerze)

12.00 – zakończenie spotkania

Zapraszamy i czekamy na Państwa!

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Molęda-Zdziech

Lokalizacja
MS Teams
Organizator
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof SGH, Pełnomocniczka Rektora ds. współpracy z UE, ekspertka sieci Team Europe Direct Polska