Wspomnienia 2018

W 2018 roku z naszej społeczności akademickiej odeszli.

profesor WITOLD BIEŃ Absolwent, pracownik naukowy i nauczyciel akademicki SGH; wieloletni kierownik Katedry Ekonomiki Budownictwa i Innowacji na Wydziale Ekonomiki Produkcji SGH, a następnie Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH; prezes Narodowego Banku Polskiego.

JAN BULTZ Emeryt, pracownik administracyjny, wieloletni pracownik Działu Eksploatacji SGH.

profesor WIESŁAW MARIA GRUDZEWSKI Założyciel i kierownik Katedry Systemów Zarządzania Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH; wybitny przedstawiciel nauk o zarządzaniu, ekspert w zakresie zarządzania wiedzą oraz problematyki organizacji wirtualnych i postępu technicznego.

profesor IRENA HEJDUK Profesor w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, kierownik Zakładu e–Biznesu, w przeszłości kierowała Katedrą Systemów Zarządzania w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

profesor ZBIGNIEW LANDAU Wybitny historyk gospodarczy, wieloletni kierownik Zakładu Najnowszej Historii Gospodarczej Polski i Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, pełnił również funkcje dyrektora Biblioteki SGPiS, prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego oraz wicedyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej.

RENATA LIPIŃSKA-PŁOŃSKA Pracownik administracyjny Instytutu Gospodarki Światowej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

ELŻBIETA SKOWRONEK Wieloletnia pracownica Centrum Technologii Informatycznych SGH.

ELŻBIETA SOKULSKA Pracownik administracyjny Instytutu Gospodarki Światowej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

profesor JANUSZ STACEWICZ Prorektor SGH, wniósł ogromny wkład w reformowanie uczelni, dwukrotnie pełnił funkcję dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

JANUSZ WISZNIEWSKI Najstarszy absolwent SGH, dyplom magistra uzyskał w SGH w 1939 r.

IRENA ZWOLAŃSKA Emeryt, pracownik administracji w Instytucie Statystyki i Demografii w Kolegium Analiz Ekonomicznych.