Porozumienie SGH i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS)

trzy kobiety i mężczyzna stoją w gabinecie; kobieta i męzczyzna trzymają dokumenty po podpisaniu porozumienia

28 września 2023 roku odbyło się spotkanie między Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych (KZBS), związane z porozumieniem o współpracy, które podpisano w sierpniu br.

Główne kierunki współdziałania obejmują: współpracę w zakresie realizacji celów związanych z edukacją ekonomiczną, przygotowaniem do życia w warunkach gospodarki rynkowej dzieci i młodzieży oraz krzewieniem wiedzy ekonomicznej wśród dorosłych Polaków. Współpraca rozpocznie się realizacją projektu pod nazwą „Pierwsza Liga Biznesu”.

Ideą „Pierwszej Ligi Biznesu” jest organizacja spotkań przedsiębiorców (prezesów, członków kadry zarządzającej i właścicieli firm), osób doświadczonych i początkujących z różnych branż. Celem spotkań, aranżowanych przez banki spółdzielcze w konkretnych regionach w całej Polsce, przy wsparciu KZBS i partnerów projektu, jest skupienie lokalnych przedsiębiorców wokół banków, umożliwienie im wymiany doświadczeń i wiedzy, wzmocnienie kompetencji oraz stworzenie przestrzeni do rozwoju.

Partnerami projektu, oprócz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, są: Fundacja Polska Bezgotówkowa i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (Grupa BIK). W grupie banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie jest 30 banków -ambasadorów „Pierwszej Ligi Biznesu”.

„Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy zaproszeni przez Banki Spółdzielcze do udziału w projekcie <<Pierwsza Liga Biznesu>> otrzymali wiedzę od najlepszych ekspertów w kraju. Udział SGH gwarantuje najwyższą jakość i aktualną wiedzę. Bardzo doceniamy fakt, że możemy współpracować z takim partnerem. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że ten projekt przyniesie wiele korzyści wszystkim biorącym w nim udział interesariuszom” – mówi Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes Zarządu KZBS.

„Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od lat stawia na praktyczny wymiar edukacji. Cieszymy się z projektu pilotażowego <<Pierwszej Ligi Biznesu>>, do którego wniesiemy wkład ekspercki. Na grudzień bieżącego roku i marzec roku przyszłego zaplanowano dwa wykłady przygotowane przez pracowników SGH”  –  informuje rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

grafika przedstawiająca sześć wydarzeń przypisanych do wijącej się linii

Jednym z tematów wykładów jest komunikacja ESG w biznesie.

„Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju to jedno z najważniejszych wyzwań stawianych obecnie przed biznesem. Nowe regulacje mają rozszerzyć obowiązki podmiotów, które już raportują, ale i nałożyć je na kolejne grupy przedsiębiorców. Raportowanie ESG to także  wiele  biznesowych korzyści. Inwestorzy i konsumenci bowiem coraz częściej opierają swoje decyzje na czynnikach pozafinansowych, w tym np. środowiskowych. Zyskują one na znaczeniu zarówno w społeczeństwie, jak i na rynku” – wskazuje rektor Wachowiak.

Spotkania „Pierwszej Ligi Biznesu” będą odbywały się raz w miesiącu; pierwsze z sześciu zaplanowano na 5 października. Projekt pilotażowy zakończy się w marcu 2024 r.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest sektorową izbą gospodarczą zrzeszającą polskie banki spółdzielcze. Został utworzony w celu reprezentowania interesów ekonomicznych spółdzielczości bankowej w kraju i za granicą oraz prowadzenia działań na rzecz jej rozwoju. KZBS jest oficjalnym reprezentantem środowiska wobec organów władzy i administracji państwowej. Ważnym aspektem działalności Związku jest promowanie modelu biznesowego bankowości spółdzielczej opartego na współpracy, wzajemnej pomocy i równości oraz tworzenie pozytywnego i nowoczesnego wizerunku spółdzielczości bankowej w Polsce.