Porozumienie pomiędzy SGH a NIL

grupa osób stoi w gabinecie po podpisaniu porozumienia

27 lutego br. miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Naczelną Izbą Lekarską.

Mając na uwadze dążenie każdej ze stron do wsparcia wysokich standardów w obszarze kształcenia i organizacji systemu ochrony zdrowia SGH wspólnie z NIL postanowiły nawiązać współpracę obejmującą m.in. organizację szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenie badań i analiz oraz organizację konferencji i sympozjów naukowych. Porozumienie otwiera drogę dla obu instytucji do współpracy w obszarach dydaktycznych i badawczych.

„Wobec dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii interdyscyplinarna współpraca pomiędzy specjalistami różnych dziedzin jest szczególnie cenna. Dzięki niej lekarze zyskują nową perspektywę dla rozwoju swoich kompetencji, a oba środowiska – przestrzeń dla nowych technologii i współpracy szkoleniowej z zakresu zarządzania" – podkreślił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski.

„Porozumienie otwiera szerokie możliwości współpracy i wpisuje się w obszar ekonomii zdrowia i zarządzania opieką zdrowotną, coraz silniej rozwijany w SGH. Jako kierowniczka Think Tanku, który zajmuje się tym zagadnieniem cieszę się, że w naszych pracach zyskaliśmy tak ważnego sojusznika" – powiedziała prof. Monika Raulinajtys-Grzybek. 

W ceremonii podpisania porozumienia uczestniczyli: rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, prezes NRL Łukasz Jankowski, kierowniczka Think Tanku SGH dla ochrony zdrowia dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia NIL Artur Drobniak oraz wicedyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia NIL Katarzyna Sadowska-Cioch.