Wizyta w SGH prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kijowskiego prof. Kseni Smyrnowej

kobieta i mężczyzna ściskają sobie ręce w gabinecie

28 czerwca br. SGH odwiedziła prorektor ds. współpracy międzynarodowej Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki prof. Ksenia Smyrnowa (Kseniia Smyrnova). Władze SGH reprezentował prorektor ds. rozwoju prof. Roman Sobiecki.

W spotkaniu uczestniczyli także pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi dr Iryna Dehtiarowa (Iryna Degtyarova), zastępca dyrektora Centum Współpracy Międzynarodowej Grzegorz Augustyniak i kierownik Programu MBA-SGH prof. Rafał Mrówka.

Obie uczelnie podpisały umowę bilateralną w roku 2018, a współpracę SGH rozpoczęła jeszcze wcześniej z Instytutem Stosunków Międzynarodowych KNU.

Uniwersytet Kijowski ma duży potencjał we współpracy z SGH w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów i gospodarki światowej, nauk o zarządzaniu, przedsiębiorstwie, nauk prawnych, nauk o polityce i administracji czy stosunków międzynarodowych.

trzech mężczyzn i kobieta siedzą przy stole w gabinecie i dyskutują

Podczas spotkania z 28 czerwca szczegółowo przedyskutowano kwestię włączenia naukowców z KNU do programów MBA, a także możliwości zorganizowania wspólnych programów MBA i studiów podyplomowych. Rozmawiano również o możliwości uruchomienia wspólnych programów kształcenia w zakresie dostosowania się Ukrainy do standardów Unii Europejskiej, ponieważ jest to niezbędne w procesie kandydackim i przyszłej integracji, w tym gospodarczej. Ponadto proces odbudowy ekonomicznej Ukrainy będzie wymagał nowych specjalistów i nowych umiejętności.

W szczególności SGH, mając duże doświadczenia w organizacji i prowadzeniu programów MBA, mogłaby przygotować szkolenia lub webinaria dla wykładowców z KNU, którzy są zaangażowani lub chcą się zaangażować w takie działania w celu zaprezentowania dobrych praktyk SGH w zakresie programów MBA i zapewniania jakości tej formy kształcenia.

Kierunki współpracy także mogą obejmować utworzenie wspólnych/podwójnych programów kształcenia, współpracy w nauce i kształceniu doktorantów.