Delegacja SGH w Dolinie Krzemowej i na Uniwersytecie Stanforda

pięć osób pozuje do zdjęcia

W dniach 9-12 lipca 2024 r. w San Francisco i na Uniwersytecie Stanforda odbywa się doroczne 22. US-Poland Science and Technology Symposium in Silicon Valley (Amerykańsko-Polskie Sympozjum Naukowe i Technologiczne w Dolinie Krzemowej), którego głównym celem jest wspieranie powiązań między Stanami Zjednoczonymi a Polską w różnych branżach, badaniach, przywództwie regionalnym i dyskursie akademickim. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest partnerem akademickim wydarzenia.

Tegoroczne sympozjum, organizowane przez The US-Polish Trade Council (Amerykańsko-Polską Radę Handlową), koncentruje się wokół tematu jakości życia, szczególnie w kontekście sztucznej inteligencji, zrównoważonego rozwoju, energii, ekosystemów i zdrowia oraz ich wpływu na polską i amerykańską gospodarkę oraz rynki globalne. 

Na sympozjum składa się szereg prezentacji i dyskusji panelowych prowadzonych przez wybitnych ekspertów z amerykańskich i polskich uniwersytetów, administracji rządowej, przemysłu i biznesu. 

Naszą uczelnię podczas wydarzenia reprezentują: prorektorka ds. nauki dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, kierownik Zakładu Innowacji w Ochronie Zdrowia dr hab. Barbara Więckowska, prof. SGH, oraz rektor SGH w latach 2012–2016 prof. Tomasz Szapiro. Uczestnicy sympozjum zastanawiają się, w jaki sposób można podnieść jakość życia w dobie wyraźnego wzrostu roli technologii na poziomie indywidualnym, na poziomie społeczeństwa i globalnym.

W trakcie wydarzenia dokonano uroczystego otwarcia Polskiego Centrum w Dolinie Krzemowej (The Poland in Silicon Valley Center) – inicjatywy mającej na celu połączenie polskich innowacji z niezrównaną wiedzą Doliny Krzemowej. Misją Centrum jest wspieranie współpracy i wymiany wiedzy, tworząc dynamiczny ekosystem, który wyniesie polskie środowisko akademickie, badawcze i biznesowe na arenę globalną. Do kluczowych zadań Centrum należy:

  • współpraca środowisk akademickich i badawczych w celu lepszego włączania nauki i badań w innowacyjne projekty,
  • nawiązywanie stałych kontaktów pomiędzy wiodącymi jednostkami akademickimi i badawczymi w Polsce oraz w Dolinie Krzemowej,
  • wsparcie regionalnych klastrów rozwoju, aby stały się ośrodkami innowacji, pomagającymi w rozwoju lokalnym i krajowym w kontekście obecności międzynarodowej,
  • wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw w ramach globalnej współpracy i umożliwienie im dotarcia do nowych rynków na całym świecie,
  • wzmacnianie wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie flagowych polskich firm w kontekście ugruntowania pozycji Polski jako globalnego gracza biznesowego.

Uruchomienia Polskiego Centrum w Dolinie Krzemowej jest znakomitym symbolem zaangażowania szeregu interesariuszy we współpracę polsko-amerykańską w zakresie nauki, innowacji i przedsiębiorczości.

Link do strony sympozjum.