Ambasadorzy kolejnej kohorty programu CIVICA Ambassadors 2023/2024

na zdjęciu ambasadorzy CIVICA

Przedstawiamy Ambasadorów CIVICA w SGH na rok akademicki 2023/2024, którzy zostali wyłonieni w konkursach na wszystkich uczelniach sojuszu.

Ambasadorami CIVICA mogą być studenci lub badacze ze stopniem doktora, reprezentujący każdy uniwersytet w sojuszu. Są pierwszym punktem kontaktowym CIVICA dla swoich rówieśników w uczelniach. Ich rolą jest również promowanie interakcji i wymiany w społecznościach sojuszu. 

Ambasadorzy CIVICA aktywnie kształtują Uniwersytet Europejski CIVICA poprzez inicjowanie oddolnych projektów. Uczestniczą w formalnych i nieformalnych działaniach całego aliansu. 

AMBASADORZY CIVICA W SGH 2023/2024 

Karolina Grzeszczuk, studentka studiów licencjackich 

Karolina Grzeszczuk

“CIVICA in one word is „opportunity”. It’s a chance to grow personally and as a society, voice our views, and engage in civic education and innovation. CIVICA allows us to collectively shape the Europe we want to live in”. 

 

Aleks Pietrzak, student studiów licencjackich 

Aleks Pietrzak

“CIVICA is another part European integration in which we should all take part as active citizens. Democracy thrives with engaged people, and CIVICA aligns with my belief in civic engagement as the path to sustainable development” 

 

Ambasadorzy wszystkich uczelni sojuszu CIVICA 

Więcej o CIVICA w SGH 

Newslettera CIVICA