Student SGH Gerard Motak stypendystą MNiSW za znaczące osiągnięcia

grupa osób stoi przy flagach państwowych

Gerard Motak, student czwartego semestru kierunku analiza danych-big data w SGH, drugi rok z rzędu został stypendystą ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024. Podczas posiedzenia Senatu SGH 29 maja br. Gerard Motak otrzymał list gratulacyjny od ministra, a także gratulacje od rektora SGH Piotra Wachowiaka.

Gerard Motak jest także absolwentem studiów licencjackich SGH na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (MIESI). Stypendysta jest współautorem rozdziału w monografii „System wspierania innowacyjności i konkurencyjności w Finlandii. Wnioski dla Polski”, autorem rozdziału monografii „MIK-21 Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. Aspekty Społeczne” oraz współautorem artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Eurosurveillance” wydanym w Sztokholmie.

„Jest mi niezwykle miło, że otrzymałem stypendium. Jestem wdzięczny, że minister docenił moje publikacje – powiedział Gazecie SGH – życie uczelni Gerard Motak.

– Z racji tego, że jestem na studiach matematyczno-informatycznych, wykorzystuję wiedzę i ekspertyzy i wdrażam je w organizacji. To są innowacyjne ekspertyzy, które są poszukiwane na rynku. W tej chwili pracuję w firmie MLeasing jako ekspert kierujący obszarem data science i sztucznej inteligencji w spółce, a także w SGH jako asystent prof. Tomasza Dołęgowskiego. To, co robię na uczelni i w organizacji, bardzo się ze sobą łączy: ekspertyzy z uczelni wdrażam w pracy, a ekspertyzy z pracy wdrażam na uczelni”.


To jest bardzo inteligentny, twórczy młody człowiek. Poza tym, że pisał u mnie pracę licencjacką, był przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjności, którego jestem opiekunem. (…) Pan Gerard był też autorem kilku publikacji, w tym jednej pod zbiorczą redakcję dotyczącej konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Finlandii” – powiedział dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH, kierownik Zakładu Konkurencyjności Międzynarodowej w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

„Bardzo cenię pana Gerarda, który właśnie kończy pisać pracę magisterką. Mam nadzieję, że będzie dalej się rozwijać. Cechuje go duża dociekliwość naukowa i zaangażowanie w to, co robi” – dodał prof. Dołęgowski.

Katarzynie Szerling – wiceprezesce ds. Operacyjnych mLeasing (mBank): 

„Biznes pełni ogromną rolę we wspieraniu młodych osób, które wchodzą na rynek pracy. Jako spółka MLeasing w grupie mbanku staramy się oferować pełen portfel możliwości, żeby osoby, które studiują bądź wchodzą na rynek pracy mogły doświadczyć biznesu w praktyce. Jesteśmy szczególnie dumni z osiągnięć Gerarda Motaka. Myślę, że w tej relacji potencjał, wiedza, informacje, które Gerard przynosi do spółki, są równe, jeśli nie bardziej cenne niż to, co Gerard dostaje od nas. Zarówno na polu merytorycznym, jak i stosunków z osobami często starszym od siebie jest to wzorowy model współpracy ukazujący profil współczesnego menadżera, lidera w biznesie, który wie, że relacje i współpraca w organizacji są bardzo ważne.

My z naszej strony oferujemy staże, praktyki, ale też bardziej zacieśnioną współpracę. Gerarda traktujemy właściwie jako pełnoetatowego pracownika w zespole.

Wiceprezeska Szerling jest absolwentką SGH po kierunku finanse i bankowość.

Na posiedzeniu Senatu SGH, oprócz Gerarda Motaka, prof. Dołęgowskiego i Katarzyny Szerling, zaproszony był również Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Klienta i Kanałów Cyfrowych mLeasing (mBank), który wspiera naszego stypendystę i umożliwia mu pracę naukową. mbank jest członkiem Klubu Partnerów SGH.