Studenci SGH ze stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2022/2023

mężczyzna wręcza dwóm studentom decyzje o przynaniu stypendium MEiN

Studenci SGH Gerard Motak i Mateusz Michnik otrzymali stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2022/2023. Gratulacje studentom złożył rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, podczas posiedzenia Senatu SGH w dniu 24 maja br.

„Z przyjemnością pragnę poinformować Państwa, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 marca 2023 r. Panu Gerardowi Motakowi oraz Mateuszowi Michnikowi przyznane zostało stypendium Ministra za znaczące osiągnięcie na rok akademicki 2022/2023" - mówił rektor na posiedzeniu Senatu.

Gerard Motak jest studentem studiów drugiego stopnia na kierunku Analiza danych – Big Data oraz autorem rozdziału w monografiach naukowych „Metaekonomia w badaniach młodych naukowców” oraz „Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. Aspekty Społeczne”. Wygłosił referat pt. „Strategia korporacyjna a zrównoważony rozwój – analiza przypadku Procter&Gable w latach 2015-2019” na konferencji Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. VIII Międzynarodowa Konferencja Gospodarka – Etyka-Środowisko.

Mateusz Michnik jest studentem studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia oraz autorem rozdziału w monografii naukowej „Metaekonomia w badaniach młodych naukowców”. Wygłosił referat pt. "The use of language in society: on language and economics” na konferencji Tenth Austrian Conference: The Austrian School of Economics in 21st Century oraz referat pt. „Ekonomiczne skutki zmian społecznych: porównanie przemian Oświecenia, równouprawnienia kobiet oraz Jesieni Ludów”, na Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej. Zajął również I miejsce w Konkursie Młody Ekonomista, zorganizowanym przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz III miejsce w konkursie Międzynarodowa Nagroda Vernona Smitha organizowanym przez European Center of Austrian Economics Fundation.