W SGH gala XXIV Rankingu najlepszych liceów i techników 2022 miesięcznika „Perspektywy”

grupa osób stojąca na scenie

12 stycznia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się gala XXIV Rankingu najlepszych liceów i techników 2022  miesięcznika „Perspektywy”. Najlepszym liceum zostało XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, a najlepszym technikum -  Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. SGH jest głównym partnerem gali.

W SGH po raz kolejny gościliśmy galę rankingu „Perspektyw”. Uroczystość odbyła się w Auli Głównej SGH i była również transmitowana na YouTubie.

Zgromadzonych gości - rektorów i prorektorów kilku uczelni wyższych, dyrektorów szkół i techników, przedstawicieli władz lokalnych, a także młodzież - przywitał gospodarz wydarzenia rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

„(…) przybycie tak wielu rektorów w sytuacji pandemicznej świadczy o tym, że rzeczywiście ranking najlepszych liceów i techników, organizowany przez wiele lat przez +Perspektywy+, dla nas - pań rektorów i panów rektorów - jest bardzo istotny. Bardzo ważna jest współpraca z liceami i technikami, bo przecież to państwo przygotowujecie dla nas najlepszych studentów, z których jesteśmy bardzo dumni i za to państwu w imieniu wszystkich rektorów chciałbym serdecznie podziękować” – podkreślił prof. Wachowiak, zwracając się do dyrektorów i nauczycieli. „Gratuluję państwu, bo zdaję sobie sprawę z tego, jakie trudy musicie państwo przezwyciężać. Teraz patrzę na panią wiceprezydent (Warszawy Renatę Kaznowską), z którą  wielokrotnie rozmawialiśmy o sytuacji w oświacie, i naprawdę mogę tylko z wdzięcznością w imieniu nas wszystkich podziękować za to, co państwo w tych trudnych uwarunkowaniach robicie, że jesteście w szkołach, że prowadzicie zajęcia, że angażujecie się tak, jak do tej pory, a może nawet i bardziej. Za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję” – podkreślił rektor SGH.

mężczyzna przemawiający przy mównicy

„Gratuluję wszystkim, którzy znaleźli się na czele rankingów. Ale te gratulacje również chciałabym skierować do wszystkich tych, którzy znaleźli się i w środku i na końcu (…) „ – mówiła na gali "Perspektyw" prof. Barbara Marcinkowska, przewodnicząca Kapituły, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zwróciła uwagę, że rok 2021 był trudny zarówno dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów, ale także dla rodziców.  „To był rok kryzysowy (…) Natomiast należą nam się wszystkim duże gratulacje, bo uważam, że polskie szkoły, polscy nauczyciele, polska młodzież i dzieci oraz rodzice i dyrektorzy poradzili sobie z tą sytuacja kryzysową dobrze, jeśli nie bardzo dobrze” - zaznaczyła.

„Szanowni Państwo, dzisiaj o północy tradycyjnie nasz internet znowu się rozgrzał. Liczba bezsennych dyrektorów szkół przekroczyła 3 tys. (…) Cieszę się, bo to znaczy, że ten ranking cieszy się niesłabnącą, a wręcz rosnącą popularnością„ – wskazał twórca polskich rankingów edukacyjnych, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński.

okładka miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy"

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 i Rankingu Techników 2022 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2022, Rankingu Maturalnego Techników 2022 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2022.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl

Najlepsze szkoły w XXIV Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022

OGÓLNOPOLSKI RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2022
1.    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2.    Uniwersyteckie LO w Toruniu
3.    XIII LO w Szczecinie
4.    V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
5.    III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
6.    XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
7.    LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
8.    VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
9.    LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
10.    V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
11.    IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
12.    II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie
13.    II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
14.    V LO w Bielsku-Białej
15.    2 Społeczne LO z Oddz. Międzynar. im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie

OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW 2022
1.    Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
2.    Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
3.    Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
4.    Techników Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy
5.    Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
6.    Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu
7.    Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu
8.    Technikum nr 4 (ZS nr 6) w Jastrzębiu-Zdroju
9.    Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie
10.    Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie

RANKING MATURALNY LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2022
1.    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2.    XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
3.    Uniwersyteckie LO w Toruniu
4.    IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
5.    VIII LO im. Władysława IV w Warszawie

RANKING MATURALNY TECHNIKÓW 2022
1.    Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
2.    Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
3.    Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
4.    Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu
5.    Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy

RANKING SZKÓŁ OLIMPIJSKICH 2022
1.    Uniwersyteckie LO w Toruniu
2.    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
3.    V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
4.    XIII LO w Szczecinie
5.    III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

RANKING LICEÓW WARSZAWSKICH 2022
1.    XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2.    XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
3.    VIII LO im. Władysława IV w Warszawie

NAJLEPSZE SZKOŁY W WOJEWÓDZTWACH 2022

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
2. Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
1. Uniwersyteckie LO w Toruniu
2. Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1. I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie
2. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
1. II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.
2. Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 „Budowlanka”) w Zielonej Górze

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
1. I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
2. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
2. Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku w Krakowie

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1. Publiczne LO nr III z Oddz. Dwujęz. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
2. Publiczne Technikum nr 5 (ZSE im. T. Kościuszki) w Opolu

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
1. LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
2. Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego) w Dębicy

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
1. II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
2. Technikum Elektryczne (ZSE) w Białymstoku

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
1. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
2. Technikum ZSI w Słupsku

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1. V LO w Bielsku-Białej
2. Technikum nr 4 (ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego) w Jastrzębiu-Zdroju

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1. LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
2. Technikum nr 1 (ZSP nr 2) we Włoszczowej

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1. XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie
2. Technikum nr 7 (ZSE) w Olsztynie

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1. II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
2. Technikum Komunikacji (ZSK im. Hipolita Cegielskiego) w Poznaniu

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1. XIII LO Szczecinie
2. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8 im. Stanisława Staszica) w Szczecinie

Ranking opublikowany został 12 stycznia 2022 roku na łamach miesięcznika „Perspektywy” i na jego stronie internetowej.