Rektor SGH
Samorząd Studentów
Lokalizacja
MS Teams
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Forum Dziekanatów Stowarzyszenie
Lokalizacja
online
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Forum Dziekanatów Stowarzyszenie
Lokalizacja
online
Ministerstwo Finansów
Katedra Skarbowości SGH
Lokalizacja
www.transmisjeonline.pl/mif2
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia
Lokalizacja
MS Teams
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lokalizacja
MS Teams
Katedra Ekonomii Stosowanej KZiF
Instytut INNOWO
Lokalizacja
online
Katedra Ekonomii Stosowanej KZiF
Instytut INNOWO
Lokalizacja
online
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online
Instytut Finansów
Lokalizacja
MS Teams