Katedra Ekonomii Stosowanej KZiF
Lokalizacja
online
Kolegium Zarządzania i Finansów
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
al. Niepodległości 162; budynek G; Aula Główna
Lech Kurkliński
Lokalizacja
online
budynek C; aula I
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Rzeczniczka etyki SGH
Lokalizacja
MS Teams
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lokalizacja
Centrum Kongresowe ICE Kraków
online