Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
Lokalizacja
online
kierownik studiów: dr Grzegorz Sobiecki
Lokalizacja
MS Teams
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online (YouTube)
Katedra Biznesu Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej
Lokalizacja
MS Teams
SGH i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online
SGH i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online
Studenckie Koło Naukowe Negocjator
Lokalizacja
MS Teams
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia
Lokalizacja
MS Teams