Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle (czerwiec 2024)

urządzenie w zakładzie przemysłowym

W czerwcu po raz trzeci z rzędu koniunktura w przemyśle przetwórczym pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGIND) wyniosła -5,8 pkt, o 1,1 pkt mniej niż w maju i o 4,6 pkt mniej niż przed rokiem. Pogorszenie odnotowano zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. 

Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wynosi -8,7 pkt. Spadek w ciągu miesiąca wyniósł 1,1 pkt. W ciągu roku wartość wskaźnika zmalała o 6,4 pkt. Wskaźnik dla sektora publicznego zmniejszył swoją wartość o 7,6 pkt, do poziomu 16,2 pkt. Jest jednak o 1,7 pkt wyższy niż przed rokiem. 

Zmiany koniunktury w analizowanych przekrojach były na ogół niekorzystne. W przekroju według głównych grup produktowych pogorszenie odnotowali producenci półproduktów i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Największy spadek wartości wskaźnika (o 5,2 pkt) odnotowano właśnie dla tej ostatniej grupy. W produkcji dóbr inwestycyjnych i dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku koniunktura uległa poprawie. W przekroju według wielkości zatrudnienia pogorszenie się koniunktury odnotowały zakłady produkcyjne, zatrudniające do 50 oraz od 251 do 500 pracowników. Koniunktura pogorszyła się w makroregionach: centralnym, południowym, północno-zachodnim i północnym.  W pozostałych odnotowano jej poprawę. 

Miesięczne zmiany wartości sald bilansowych testu koniunktury były zróżnicowane. Odnotowano wzrosty wartości sald odpowiedzi na pytania o wielkości produkcji, zamówień krajowych i eksportowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstw i ich ocen ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Obniżył się poziom cen producentów i zatrudnienia.

Zmiany wartości sald w skali roku są ujemne, co zapowiada koniec pozytywnego oddziaływania czynników cyklicznych. Przed miesiącem roczne przyrosty jeszcze były dodatnie, co może oznaczać, że w czerwcu nastąpił punkt zwrotny koniunktury – wyniki badania w kolejnych miesiącach rozwieją tę wątpliwość. Przewidywania uczestników badania koniunktury są umiarkowanie optymistyczne – spodziewają się jej poprawy w nadchodzących miesiącach.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH, publikowanym na stronie www.sgh.waw.pl/irg:
Koniunktura w przemyśle. Czerwiec 2024 (Badanie okresowe nr 429)