Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w handlu – IV kwartał 2022

na zdjęciu wózek na zakupy z pustymi kartonami [Obraz autorstwa <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/sprzedaz-detaliczna-w-cyber-poniedzialek_10297460.htm#query=handel&position=3&from_view=search&track=sph">Freepik</a>]

Polska gospodarka zmierza w kierunku recesji? Pogorszenie koniunktury w handlu kolejny kwartał z rzędu.

Wskaźnik koniunktury w handlu

Wskaźnik koniunktury w handlu - IV kwartał 2022

Koniunktura w handlu w IV kwartale 2022 r. pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się w ciągu kwartału o 1,7 pkt i wynosi -12,9 pkt. Jest niższa od średniej dla czwartego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -6,4 pkt) oraz od poziomu odnotowanego przed rokiem (-5,7 pkt w IV kwartale 2021 r.).
Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło 32,3 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 39,6% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 53,1% ankietowanych za średnią, natomiast 7,3% za słabą. Podobnie jak w poprzednim kwartale przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są  pesymistyczne.  
Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: koszty zatrudnienia pracowników, niedostateczny popyt oraz konkurencja. Utrzymała się również dotkliwość dwóch  czynników, takich jak: wysokość oprocentowania kredytów oraz niedostateczna podaż.

Szczegółowe wyniki badania w: „Koniunktura w handlu. IV kwartał 2022”. Badanie okresowe nr 116, IRG SGH