Wybrano władze Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

nowo wybrane władze KRASP w sali wykładowej; w rękach trzymają kwiaty

27 czerwca 2024 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podczas posiedzenia wyborczego Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wybrano nowe władze KRASP w kadencji 2024-2028. Na konferencji prasowej przedstawiciele ustępujących i nowo wybranych władz KRASP dokonali podsumowania poprzedniej kadencji i opowiedzieli o planach na przyszłość. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Przewodniczącą KRASP została prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na zastępców przewodniczącej zostali wybrani: prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Lis –  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Honorowym przewodniczącym KRASP został prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, uhonorowany dodatkowo przez Uniwersytet Morski w Gdyni specjalnym wyróżnieniem za przeprowadzenie KRASP przez trudne czasy w kadencji 2020-2024. 

Film „Posiedzenie KRASP 2024 w SGH". Realizacja: Rafał Mandes i Krzysztof Kuna.

Po konferencji prasowej Zgromadzenie Plenarne powróciło do obrad w godz. 14.30-16.30, tym razem w otwartej sesji III odbywającej się z udziałem zaproszonych gości. Obrady zostaną wznowione dnia następnego, tj. 28 czerwca. 

Zwieńczeniem obrad będzie otwarta dla publiczności sesja gospodarza (sesja V), zorganizowana przez SGH i zatytułowana „Uniwersytety dla biznesu. Biznes dla uniwersytetów”, podczas której wystąpi m.in. przewodniczący Konferencji Rektorów Armenii, rektor Państwowego Uniwersytetu Erywańskiego prof. Hovhannes Hovhannisyan, a także przedstawiciele Klubu Partnerów SGH.

Więcej informacji na temat KRASP