Święto SGH 2024

Wystąpienie rektora SGH podczas święta SGH w auli A

13 czerwca odbywa się Święto SGH, ustanowione dla upamiętnienia pierwszego w historii posiedzenia Senatu SGH z 2 kwietnia 1925 roku. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla wspólnoty Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – służy integracji całej społeczności akademickiej naszej uczelni, która istnieje od 1906 roku.

I część uroczystości, na którą zaproszono senatorów SGH, członków Rady Uczelni, rektorów innych uczelni, byłych rektorów i wielu znamienitych gości, rozpoczęto hymnem państwowym. Wszystkich przybyłych powitał dr hab. Piotr Wachowiak, profesor i rektor SGH.

„Święto SGH jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu naszej Alma Mater. Dla naszej społeczności istotne jest pielęgnowanie wartości SGH, dlatego dzisiejsze święto jest organizowane w dzień wartości (...).  Dokładnie rok temu 13 czerwca po raz pierwszy obchodziliśmy dzień wartości. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę uzyskania pozwolenia na budowę budynku A, w którym aktualnie się znajdujemy” – powiedział rektor Piotr Wachowiak.

„Patronem roku 2024 jest Pan Profesor Andrzej Grodek, rektor, który w sposób szczególny zasłużył się dla naszej uczelni, broniąc zasobów Biblioteki SGH w czasie II wojny światowej” – podkreślił rektor. 

przemówienie rektora podczas święta sgh w auli w budynku A

Następnie głos zabrał dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, który wygłosił wykład o profesorze Andrzeju Grodku. 28 czerwca 2023 roku na swym przedostatnim posiedzeniu w roku akademickim 2022/2023 Senat SGH podjął decyzję w sprawie ustanowienia roku 2024 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie „Rokiem Profesora Andrzeja Grodka”. Dr Makowski wygłosił wykład pt. „Rektor i bibliotekarz”. Więcej na ten temat w tekście Gazecie SGH – Życie uczelni.

Następnym punktem programu podczas Święta SGH było wystąpienie przedstawiciela Klubu Partnerów SGH Tomasza Kulika CFO, członka zarządu PZU SA i PZU Życie SA.

„Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to niezwykle cenny brand potwierdzający najwyższą jakość i nowoczesny charakter wykształcenia” – powiedział Kulik.

„Poprzez całą sieć silnych kontaktów, jakie tu są nawiązywane, a także specyfikę tego miejsca, gdzie teoria spotyka się z praktyką, SGH jest miejscem, gdzie oprócz zdobywania wiedzy kształtowane są postawy niezwykle przydatne w biznesie sprowadzające się do tego, żeby być skutecznym, wytrwałym i otwartym” – zaznaczył. Na zakończenie zaapelował do studentów uczących się w SGH, by optymalnie dla siebie wykorzystywali czas, jakim są studia w murach tak niezwykłej uczelni. 

przemówienie przedstawiciela klubu partnerów SGH podczas święta SGH

Po głównych wystąpieniach władze uczelni nadały odznaki „Zasłużony dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, którymi uhonorowani zostali:

dr hab. Ewa Freyberg

dr hab. Piotr Jeżowski, prof. SGH

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

prof. dr hab. Kaziemierz Kuciński

prof. dr hab. Bogusław Liberadzki

prof. dr hab. Irena Olchowicz

dr hab. Mieczysław Puławski, prof. SGH

prof. dr hab. Andrzej Sławiński

prof. dr hab. Honorata Sosnowska

prof. dr hab. Anna Zorska

Urszula Zwierz

Piotr Militz

Odznaczenie „Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” przyznawane jest szczególnie zasłużonym pracownikom oraz emerytowanym pracownikom SGH.

Po tej części obchodów wybrzmiał polski średniowieczny hymn ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa, Gaude Mater Polonia. Następnie prorektor ds. rozwoju, dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH wraz z rektorem Wachowiakiem mianował honorowych Ambasadorów SGH, którymi zostali:

 • prof. Anna Łupina-Wegener, profesor Zarządzania Międzynarodowego i Zachowań Organizacyjnych, kierownik Centrum Kultury i Kreatywności w Biznesie Międzynarodowym w Zurich University for Applied Sciences (ZHAW),
 • Grzegorz Radziejewski, zastępca szefa wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu Komisji Europejskiej,
 • Maksymilian Kwiek, Associate Professor oraz zastępca kierownika ds. Edukacji w Szkole Nauk Ekonomicznych, Społecznych i Politycznych, Uniwersytet Southampton, Wielka Brytania. 

Na zakończenie I części uroczystości usłyszeliśmy koncert w wykonaniu Chóru SGH pod kierownictwem dr. Tomasza Hynka. 

W drugiej części uroczystości podczas Święta SGH wręczono dyplomy doktorom habilitowanym i doktorom ukończone w SGH w czasie od czerwca 2023 do czerwca 2024 roku. Nagrody w konkursie na najlepszą pracę doktorską wręczył rektor Piotr Wachowiak. Otrzymali je:

 • dr Michał Stawinoga, zwycięzca w konkursie na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Rozprawa doktorska na temat „Wpływ działań firm audytorskich na tworzenie wartości audytu finansowego – perspektywa zarządzania” przygotowana pod kierunkiem dr hab. Haliny Brdulak, prof. SGH i dr Małgorzaty Szafranowicz jako promotora pomocniczego,
 • dr Bettina Dabrowski de Flores, zwyciężczyni w konkursie na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.  Rozprawa doktorska na temat „The Role of Stakeholders in the European Union’s Food Safety Risk Assessment” przygotowana pod kierunkiem dr hab. Urszuli Kurczewskiej, prof. SGH.

W Konkursie na najlepszą pracę doktorską przyznano jeszcze cztery wyróżnienia:

 • dr Bartłomiej Wiśnicki – wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse. Rozprawa doktorska na temat „Choice inertia in Industrial Organization with boundedly rational consumers” napisana pod kierunkiem dr. hab. Michała Ramszy, prof. SGH, 
 • dr Magdalena Krzyżanowska-Celmer – wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Rozprawa doktorska na temat „Kulturowe uwarunkowania kompetencji przywódczych ekspatriantów na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej” przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Juchnowicz,
 • dr Anna Simon – wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Rozprawa doktorska na temat „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce a kreowanie wartości dla najważniejszych grup interesariuszy” przygotowana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech, prof. SGH i dr Ewy Jastrzębskiej jako promotora pomocniczego,
 • dr Tomasz Wojciech Wiśniewski – wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Rozprawa doktorska na temat „Zewnętrzna polityka energetyczna Indii rządu Narendry Modiego (2014–2019)” przygotowana pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH i dr. Jana Misiuny jako promotora.

Następnie poznaliśmy tegorocznych Liderów SGH. Absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od lat wnoszą znaczący wkład w życie społeczno-gospodarcze, z pasją i sukcesami realizując swoje zawodowe kariery zarówno w Polsce i poza jej granicami. Robią to zarówno na polu biznesu, nauki, jak i w obszarze działań na rzecz społeczeństwa. W tym roku SGH po raz piąty uhonorowało tytułem „Lider SGH” następujące osoby:

 • w kategorii absolwenci polscy w obszarze NAUKA tytuł otrzymuje dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH,
 • w kategorii absolwenci międzynarodowi w obszarze NAUKA tytuł otrzymuje prof. Agnieszka Rusinowska,
 • w kategorii absolwenci polscy w obszarze BIZNES tytuł otrzymuje Jarosław Zimnoch,
 • w kategorii absolwenci międzynarodowi w obszarze BIZNES tytuł otrzymuje Aleksandra Krajewska,
 • w kategorii absolwenci polscy w obszarze SPOŁECZEŃSTWO wspólny tytuł otrzymują Państwo Małgorzata i Piotr Kośla

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu wyróżnienia w obszarze BIZNESU, w kategorii absolwenci polscy. Wyróżnienie to otrzymuje dr Magdalena Jaśkowska

Jednym z ostatnich punktów programu II części uroczystości było wręczenie nagrody w Konkursie Rzeczniczki Etyki i Komisji Etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności organizacji. Kapituła Konkursu przyznała:

 • nagrodę główną Kindze Kuźmińskiej za pracę licencjacką pt. „Uwarunkowania kulturowe działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu”. Promotorką nagrodzonej pracy była dr Anna Napiórkowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • wyróżnienie dla Pawła Rozena za pracę magisterską pt. " Raportowanie ESG w strategiach spółek z branży odzieżowej – analiza dokonań w zakresie zrównoważonego rozwoju”. Promotorką wyróżnionej pracy była dr Anna Napiórkowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Święto SGH zakończył występ uczelnianego Zespołu Pieśni i Tańca.