SGH uzyskała certyfikację BSIS IMPACT

budynek główny SGH

14 lipca 2022 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uzyskała certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT), który potwierdza wpływ SGH na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz rolę w budowaniu społecznej odpowiedzialności uczelni.

BSIS IMPACT to certyfikat wydawany przez EFMD – założoną w 1972 roku, globalną organizację non-profit,  zajmującą się rozwojem edukacji menedżerskiej. European Foundation for Management Development (EMFD) jest rozpoznawana na całym świecie jako jednostka akredytująca szkoły biznesu i ich programy.

Poprzez certyfikację BSIS IMPACT fundacja EFMD dokonuje oceny wpływu instytucji na otoczenie, który definiuje jako oddziaływanie finansowe, edukacyjne, dla rozwoju biznesu, intelektualne, dla rozwoju ekosystemu, społeczne i wizerunkowe.

Ostateczną decyzję o przyznaniu BSIS IMPACT poprzedził kilkumiesięczny okres wdrażania wytycznych BSIS; zakończony w czerwcu br. 

W raporcie podsumowującym, przygotowanym przez ekspertów BSIS, wartość wpływu finansowego SGH została oszacowana na 321 milionów euro.

Jako ogromny wpływ edukacyjny, szczególnie w obszarze edukacji menedżerskiej, wskazano szeroką ofertę SGH dotyczącą programów MBA i studiów podyplomowych.

W obszarze rozwoju biznesu wyeksponowano doskonałą współpracę SGH z otoczeniem biznesowym, liczbę praktyk i programów studiów realizowanych w naszej uczelni przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi (m.in. EY, Santander, Citi Bank). W tym wypadku wkład oszacowano na kwotę 2,2 miliona euro.

W dokumencie wskazano także na imponujący wpływ intelektualny społeczności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na otoczenie, o czym świadczą m.in. publikacje naukowe i eksperckie, partnerstwo z Forum Ekonomicznym w Karpaczu w przygotowaniu Raportu SGH i  organizacja merytorycznie ważnych konferencji naukowych.

grafika informacyjna

Za znaczący wpływ na lokalny ekosystem uznano współpracę z Komitetem Olimpijskim, władzami województwa mazowieckiego, jak również oddziaływanie studentów, zrzeszonych w ponad 60 kołach naukowych i organizacjach, które w dużej mierze działają na lokalnym gruncie.

Z kolei w wymiarze społecznym podkreślono ogromne zaangażowanie władz SGH w projekty dotyczące społecznej odpowiedzialności, otwartości do tworzenia środowiska antydyskryminacyjnego, przyjaznego różnorodności, inkluzywnego. Doceniono także aktywność studentów w obszarze projektów związanych z CSR.

Nie bez znaczenia dla otrzymania certyfikatu BSIS była również obecność SGH jako znaczącego ośrodka eksperckiego w mediach. Uznane za wartościowe i kształtujące świadomość opinii publicznej zostały publikacje w „Gazecie SGH” oraz materiały pojawiające się na innych kanałach komunikacji uczelni. Istotny jest także wpływ SGH na kształtowanie się m.in. polityki wizerunkowej miasta stołecznego Warszawy.

„Bardzo się cieszę, że odnieśliśmy kolejny sukces. Jak mówią młodzi: +Mamy to!+” – powiedział na wieść o przyznaniu certyfikatu rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.  „Dziękuję wszystkim za ogromne zaangażowanie, a  w szczególności prorektorowi ds. współpracy z zagranicą dr. hab. Jackowi Prokopowi oraz dr. hab. Marcinowi Wojtysiak-Kotlarskiemu, prof. SGH, który odpowiada za projekty dotyczące międzynarodowych akredytacji. Siła w Zespole” – zaznaczył rektor.

Prorektor ds. współpracy z zagranicą, dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH dodał:

„Atest BSIS posiada jak dotąd niewielka grupa ok. 60 wiodących szkół biznesu na świecie. Jesteśmy zatem pionierami w zakresie społecznego zaangażowania, które nabiera coraz większego znaczenia w działalności uczelni wyższych” – podkreślił ze swej strony prof. Jacek Prokop.

„Bardzo dziękuję moim bezpośrednim współpracownikom: prof. Marcinowi Wojtysiak-Kotlarskiemu oraz dyrektor Katarzynie Kacperczyk za wspaniałą pracę, którą wykonują w procesie zdobywania przez naszą uczelnię międzynarodowych akredytacji i atestów. Oczywiście nie zapominajmy, że uzyskane wyróżnienia świadczą o zaangażowaniu i wysokich kwalifikacjach całej społeczności SGH” – dodał.
 

We wrzesniu 2021 roku SGH otrzymała prestiżową akredytację EQUIS, również przyznawaną przez EFMD.