SGH kształtuje liderów Trójmorza – to fundamenty pod współpracę regionu 

ludzie zgromadzeni w Auli Głównej SGH, fotografia zbiorowa

16 sierpnia 2022 r. wystartowała pierwsza edycja Szkoły Liderów Trójmorza. Przez najbliższe dwa tygodnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie gościć 40 młodych i ambitnych liderów z 12 krajów Trójmorza. Na uczestników szkoły letniej czeka szereg zajęć rozwijających ich kompetencje. Integracja młodzieży to fundament do dalszego rozwoju i współpracy państw regionu.

Wydarzenie w Auli Głównej uroczyście otworzyła prorektor ds. nauki dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH. 

Na inauguracji Szkoły Liderów Trójmorza pojawili się wybitni przedstawiciele biznesu oraz instytucji publicznych. Główny wykład na temat konieczności kształtowania przyszłych elit Trójmorza wygłosił Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Odczytano również uroczyste listy od dwóch ministrów – Pawła Jabłońskiego, pełnomocnika rządu ds. Trójmorza i Piotra Mazurka, pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej. Młodzi przedstawiciele państw Inicjatywy Trójmorza wysłuchali wykładów inauguracyjnych wygłoszonych przez Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan oraz przez Małgorzatę Jakubicz, certyfikowaną trenerkę biznesu.

Motto naszej uczelni brzmi: „SGH kształtuje liderów”. Postanowiliśmy wynieść to hasło poza granice Polski, tworząc Szkołę Liderów Trójmorza, gdyż jako środowisko SGH doskonale rozumiemy rolę i korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca międzynarodowa. Wierzymy, że cały program, który dla Was przygotowaliśmy, da Wam możliwość zdobycia doświadczenia, które nie tylko podniesie Wasze kompetencje, ale także nauczy odpowiedzialnego przewodzenia swoim społecznościom i organizacjom. – powiedziała podczas inauguracji dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH 

prof. AGnieszka Chłoń-Domińczak ex catedra

Od lat w przestrzeni publicznej coraz więcej mówi się o Inicjatywie Trójmorza. Zarówno dyskurs, jak i podejmowane dotychczas działania, pomijały budowanie wspólnego kapitału społecznego. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz ze studentami zrzeszonymi w Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości postanowili to zmienić i zbudować fundamenty pod realną współpracę krajów regionu w przyszłości. Wsparcie integracji młodych liderów z obszaru Trójmorza nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego przyznanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. 

mężczyzna z mikrofonem

Szczerze wierzymy, że skupienie się na kapitale społecznym i relacjach jest kluczowe dla rozwoju każdego międzynarodowego projektu, w tym również Inicjatywy Trójmorza. Jesteśmy przekonani, że Szkoła Liderów Trójmorza będzie świetną platformą dla młodych liderów do dzielenia się swoimi pomysłami, opiniami i doświadczeniem. Dzięki temu budujemy naprawdę głęboką i długotrwałą współpracę pomiędzy krajami regionu.

Mamy nadzieję, że kontakty nawiązane podczas naszego programu przerodzą się w liczne wspólne międzynarodowe projekty i inicjatywy, a jako liderzy regionu wszyscy razem będziemy tworzyć jego przyszłość – powiedziała Emilia Szczukowska, przewodnicząca zespołu ds. organizacji projektu, wiceprezes Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Teraz przed reprezentantami krajów Trójmorza czas intensywnej pracy. Pierwszy tydzień obrad to warsztaty wspierające ich kompetencje przywódcze oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w trzech obszarach: działalność społeczna, biznes i polityka obywatelska. Drugi tydzień to dyskusje nad bieżącymi problemami społeczno-gospodarczymi  i wyzwaniami stojącymi przed krajami Trójmorza. Wypracowane przez młodzież rozwiązania zostaną ujęte w publikacji, która zostanie wydana po zakończeniu projektu i rozpowszechniona wśród liderów politycznych i społecznych regionu. 

widok na ludzi zgromadzonych w Auli Głównej SGH

Nad poziomem merytorycznym całego projektu czuwa zespół ds. programu, złożony z pracowników naukowych SGH, alumnów oraz wybitnych ekspertów zewnętrznych. W jego skład weszli: prof. Eliza Przeździecka (KGŚ SGH), Marek Łyżwa (Korporacja HZ SGH), Piotr Wasilewski (alumn SGH, współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem), Kamila Wykrota (Forbes Experience Lab), Sebastian Stodolak (wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, publicysta DGP), Igor Janke (prezes Instytutu Wolności, dziennikarz) oraz przedstawiciele środowiska studenckiego. Pracami zespołu kieruje dr Dominika Brodowicz, członkini m.in. The Futures Academy (DIT) i Urban Land Institute.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez olbrzymiego zaangażowania ze strony licznych jednostek SGH, ich dyrektorów, kierowników i pracowników. W szczególności podziękowania należą się Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Działowi Obsługi Projektów, Centrum Otwartej Edukacji, Centrum Współpracy Międzynarodowej, Działowi Zamówień i Logistyki, Działowi Księgowości Projektowej, Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury oraz Biuru Rektora wraz z Zespołem Promocji.

W realizację projektu osobiście zaangażowani byli: dyr. Bartosz Majewski, kier. Lidia Tomaszewska, dyr. Dorota Popowska, dyr. Katarzyna Kacperczyk, kier. Izabela Wyżgowska, kier. Paulina Mierzejewska, dyr. Andrzej Jaszczuk, kier. Maria Karaś.

Szczególne podziękowania należą się również: p. Małgorzacie Koślacz, p. Agnieszce Cichockiej-Marston, p. Joannie Okrój, p. Piotrowi Gęcy, p. Michałowi Drusiowi, p. Łukaszowi Tulikowi, p. Ilonie Całun, obecnym i wspierającym nas na każdym etapie projektu.