Rektor SGH Piotr Wachowiak członkiem rady nadzorczej PZU SA

mężczyzna w garniturze siedzący w ławie na auli

Rektor SGH Piotr Wachowiak został 1 września 2022 r. powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na członka rady nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Decyzja o wejściu rektora SGH, dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, do rady nadzorczej PZU została zaaprobowana przez Radę Uczelni, która przyjęła uchwałę wyrażającą zgodę na takie zaangażowanie.

„Podjąłem decyzję o przyjęciu zaproszenia do wejścia w skład rady nadzorczej PZU SA po namyśle. Po raz pierwszy od wielu lat będę brał udział w pracach tego rodzaju gremium. Argumentem, który był dla mnie decydujący, stała się wieloletnia aktywność PZU SA w Klubie Partnerów SGH i wkład spółki w działalność edukacyjną naszej uczelni oraz jej inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju – powiedział rektor SGH.

– Postanowiłem również, że wynagrodzenie, jakie przewidziano dla mnie w związku z członkostwem w radzie nadzorczej, przeznaczę w formie darowizny na cele związane właśnie ze zrównoważonym rozwojem” – dodał.

Rektora SGH, dr. hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, dołącza do rady nadzorczej spółki, w której są już reprezentanci środowiska akademickiego, m.in. związana z SGH prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka czy prof. Krzysztof Opolski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 r. jako wspólna inicjatywa polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, a także władz SGH. Ideą Klubu jest współpraca dla rozwoju. Firma wchodząca do Klubu jako pracodawca aktywnie wspiera rozwój zawodowy pracowników, a w swej działalności kieruje się zasadami etyki biznesu.