Przyznano Medale Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Kotarbińskiego

Autor
zdjęcie1

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Federacja Stowarzyszeń Naukowych NOT zostali tegorocznymi laureatami Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Kotarbińskiego. Medale wręczono we wtorek 19 października w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w czasie uroczystego posiedzenia Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

W 13. edycji Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Kotarbińskiego polskiemu ekonomiście prof. dr hab. Bogdanowi Nogalskiemu, multi h.c., przyznano Medal za całokształt dorobku naukowego lub wybitne dzieło, które przyczyniło się do postępu w naukach organizacji i zarządzania. Prof. Nogalski – profesor w dziedzinie organizacji zarządzania i ekspert w dziedzinie funkcjonowania holdingów i grup kapitałowych - jest Honorowym Przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk; w latach 2003-2020 był jego Przewodniczącym. W latach 2007-2016 był członkiem Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w latach 2013–2016 jej Przewodniczącym i członkiem Prezydium tej Komisji.

Medal za wyróżniające się dokonania praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania, odznaczające się wysoką efektywnością ekonomiczną i społeczną otrzymali: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - polskie stowarzyszenie zajmujące się ratownictwem górskim na obszarze polskich Tatr i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – związek stowarzyszeń naukowo-technicznych, o tradycji zapoczątkowanej przez Towarzystwo Politechnicze Polskie, założone w 1835 r. w Paryżu.

TOPR

Medale wręczono w Sali Senatu SGH podczas uroczystego posiedzenia Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, którego rektor SGH Piotr Wachowiak jest zastępcą przewodniczącego. Misją KNOiZ PAN jest stymulowanie rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce oraz promowanie w innych środowiskach naukowych i w praktyce osiągnięć z zakresu zarządzania oraz ich twórców.

Patron medalu - prof. Tadeusz Kotarbiński - jeden z czołowych polskich filozofów, logików i etyków, był pionierem i współtwórcą ogólnej teorii sprawnego działania zwanej prakseologią. Nauczyciel akademicki, wykształcił szereg filozofów kontynuujących tradycje szkoły lwowsko-warszawskiej. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (1927-75), prezes (1957-62) Polskiej Akademii Nauk, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1929-51) i Polskiej Akademii Umiejętności (1946-51).