Przesłanie wiceprzewodniczącej KE do społeczności akademickiej SGH

kobieta mówiąca do kamery, w tle flaga UE

Zapraszamy do zapoznania się z przesłaniem, jakie do społeczności akademickiej SGH skierowała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej pani Věra Jourová (Viera Jourova) w związku z 20-leciem rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r. o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski i Czech.

Wiceprzewodnicząca KE, która jest z wykształcenia prawniczką, absolwentką Uniwersytetu Karola w Pradze, a w kolegium Komisji Europejskiej odpowiada za portfolio związane z praworządnością, przyjęła zaproszenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, by podzielić się refleksjami o tym, jak bardzo akcesja do Unii Europejskiej zmieniła gospodarki i społeczeństwa naszego regionu. 

Jednym z głównych czynników, który przesądził o powodzeniu procesów dostosowawczych, było przyjęcie i poszanowanie wartości europejskich, jakie tuż po wejściu naszego kraju do Unii zostały zapisane w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości” (TEU) – czytamy w Traktacie.

W porozumieniu z wiceprzewodniczącą Jourovą przesłanie do społeczności akademickiej SGH na 20-lecie polskiego członkostwa Unii zostało po raz pierwszy zaprezentowane publicznie 5 czerwca br. podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Finansów Publicznych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH na temat „Konstytucyjnej ochrony jedności zarządzania finansami publicznymi”. Uznaliśmy ten kontekst za najbardziej odpowiedni dla zapoznania się z przesłaniem pani wiceprzewodniczącej KE.

Zespół Prasowy SGH