Prof. Halina Brdulak przewodniczącą Rady Naukowej Anti-Corruption Programme UN Global Compact Network Poland

Rada naukowa Anti-Corruption Programme UN Global Compact Network Poland [Materiały UN Global Compact Network Poland]

Podczas uroczystej Inauguracji Rady Naukowej Anti-Corruption Programme UN Global Compact Network Poland, kierowanej przez Leszka Wieciecha, powołania do rady wręczył Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Do rady naukowej zostali powołani eksperci z SGH:

 • dr hab. Monika Bąk
 • dr hab. Jacek Bil
 • dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej SGH – przewodnicząca rady naukowej Anti-Corruption Programme UN Global Compact Network Poland
 • dr hab. Andrzej Buszko
 • dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH, kierownik Zakładu Konkurencyjności Międzynarodowej w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej Kolegium Gospodarki Światowej SGH
 • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Zakład Socjologii, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
 • dr hab. Wiesław Jasiński, wiceprzewodniczący rady naukowej
 • p. Krzysztof Krak
 • dr Robert Lizak
 • dr hab. Grzegorz Makowski, Zakład Socjologii, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
 • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, kierownik Katedry Studiów Politycznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
 • dr Jarek Neneman
 • dr hab. Jacek Potulski, sekretarz rady naukowej
 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski
 • dr Marcin Walecki

Rada Naukowa Anti-Corruption Programme UN Global Compact Network Poland powołana została w celu stworzenia organu doradczego programu. Rada koncentruje się m. in. na przygotowaniu materiałów związanych z wdrożeniem inicjatywy wspólnych działań biznesu przeciwko korupcji – CEOs for Anti-Corruption. Celem wspólnych działań jest wypracowanie polskiego standardu przeciwdziałania korupcji.