Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska zastępczynią przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału I PAN

grafika obrazująca zdjęcie portretowe kobiety w okręgu na tle jednej z uczelnianych auli; podpis: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

16 marca 2023 r. Rada Kuratorów Wydziału I Polskiej Akademii Nauk wybrała prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską – dyrektor Instytutu Bankowości SGH – na zastępczynię przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału I Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023–2026.

Do zadań Rady Kuratorów należy m.in. dokonywanie oceny komitetów oraz instytutów naukowych Akademii.