Prof. Dominik Gajewski i prof. Aleksander Werner zostali powołani do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego

osoby siedzące na przeciwko siebie przy rozliczeniach i wykresach

18 października minister finansów powołał 60-osobową komisję egzaminacyjną, w skład której weszli profesorowie z SGH.

Dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH, jest kierownikiem Zakładu Prawa Podatkowego w Katedrze Teorii Ekonomii Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH, sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, członkiem Komisji Rektorskiej do spraw przygotowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do procesu parametryzacji dyscyplin naukowych i Senackiej Komisji Statutowej, autorem ponad 200 recenzowanych publikacji naukowych z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego.  

Dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH, jest kierownikiem Zakładu Prawa Podatkowego i Celnego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, doradcą podatkowym, radcą prawnym, autorem kilkudziesięciu monografii, artykułów oraz opinii z zakresu prawa i podatków. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym.