Prof. Anna Karmańska z odznaką honorową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zdjęcie prof. Karmańskiej na tle auli

28 maja 2024 roku prof. dr hab. Anna Karmańska, dyrektor Instytutu Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH otrzymała odznakę honorową złotą z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". Wyróżnienie podczas pierwszego ogólnopolskiego spotkania Rzeczników Etyki w Rachunkowości wręczyli wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) dr hab. Grażyna Voss, prof. PBŚ, i były prezes zarządu Franciszek Wala. 

Prof. Anna Karmańska jako nauczyciel akademicki od wielu lat uczestniczy w kształceniu i wychowaniu młodzieży, która wybrała kierunek studiów związanych z rachunkowością. Pełniąc funkcje kierownicze w SGH – dyrektora Instytutu Rachunkowości, przewodniczącej Rady kierunku finanse i rachunkowość – prof. Karmańska inicjowała i realizowała przedsięwzięcia w zakresie unowocześniania systemu kształcenia, w tym w dziedzinie rachunkowości.

„Jest to unikatowa odznaka. Poczułam się bardzo wyróżniona, ponieważ to właśnie Zarząd Główny podejmuje uchwałę w tej sprawie. Dodatkowo o wyróżnienie wnioskują osoby ze Stowarzyszenia, które znają działalność wybranej osoby. Ja nigdy nie oczekiwałam żadnych dowodów uznania, a gdy niespodziewanie mnie wywołano i wręczono mi to odznaczenie w takim uroczystym momencie, to poczułam się wzruszona, że ktoś docenia i zauważa moją pracę“ – powiedziała Gazecie SGH – życie uczelni prof. Karmańska.

Pani profesor jako pracownik naukowy prowadzi aktywną działalność badawczą, publicystyczną i dydaktyczną. Jej dorobek naukowy obejmuje udział i autorstwo wydawnictw książkowych i setki artykułów, świadczących o szerokim spektrum zainteresowań naukowych, w tym problematykę teoretyczną i praktyczną związaną z rachunkowością i działalnością gospodarczą. Prof. Karmańska jest promotorką idei jednoczenia sił dla realizacji przedsięwzięć użytecznych społecznie, w tym dla rozwoju zawodu księgowego.

„Zależy mi, aby w naszej uczelni mówiono o rachunkowości, bo my robimy dużo w Instytucie na rzecz środowisko zawodowego” – dodała wyróżniona. 

Ważnym obszarem działania pani profesor jest status nauki o rachunkowości wśród nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Z polecenia byłego prezesa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prof. Zbigniewa Messnera w ramach Komitetu Standardów Rachunkowości prof. Karmańska opracowała Krajowy standard rachunkowości nr 4-Utrata wartości.   

Ponadto w ramach prac Rady Naukowej SKwP: zainicjowała powstanie i doprowadziła do opracowania Kodeksu etyki zawodowej w rachunkowości, który uzyskał uznanie prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz sekretarz stanu w ministerstwie finansów Izabeli Leszczyny oraz rekomendacje m.in. Komitetu Standardów Rachunkowości przy ministrze finansów. Podejmowała działania w kilku innych Komisjach RN – Komisji Wewnętrznego Audytu i Kontroli, Komisji Edukacji oraz funkcjonuje obecnie w Komisji Zagranicznej oraz Komisji Analizy Finansowej i Raportowania Niefinansowego.