Odnowienie dyplomu doktorskiego profesor Urszuli Grzelońskiej

dwie kobiety i dwóch mężczyzn stoi na katedrze; kobieta w todze odebrała dyplom doktora

18 stycznia 2023 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nastąpiło odnowienie dyplomu doktorskiego prof. Urszuli Grzelońskiej.

Uroczystość rozpoczął Chór SGH od zaintonowania hymnu SGH; następnie wykonał hymn państwowy i „Odę do radości”, hymn Unii Europejskiej.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 10 stycznia br. wybitnego ekonomisty prof. Jerzego Wilkina, recenzenta w postępowaniu dotyczącym odnowienia dyplomu doktorskiego prof. Grzelońskiej.

„Odnowienie doktoratu to piękna tradycja akademicka, jedna z najważniejszych form uznania dorobku naukowego badacza cenionego, znamienitego i wysoko poważanego w środowisku uczonego. Jest szczególnym dobitnym podkreśleniem wagi i znaczenia wkładu tej osoby w pracę na rzecz macierzystej uczelni. Ceremonię tę można jedynie porównać z inną najważniejszą ceremonią, a mianowicie doktoratem honoris causa” – mówił na uroczystości rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

– (...) Niewątpliwie tak właśnie jest w przypadku odnowienia doktoratu Pani Profesor. Zasłużyła Pani na to ogromną, wieloletnią pracą, będąc równocześnie osobowością niezwykłą. Swą zgodą na odnowienie doktoratu czyni nam Pani Profesor wielki zaszczyt. (...) dziś z szacunkiem obejmuję życzliwą myślą dokonania Pani Profesor dla polskiej ekonomii, dla nauk ekonomicznych, dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dla kadry naukowej, dla studentów, doktorantów i przedsiębiorców, dla całego społecznego otoczenia naszej uczelni.

Chciałbym także w tej podniosłej chwili złożyć Pani Profesor najserdeczniejsze gratulacje, życzyć poczucia dumy i satysfakcji z dokonań. Życzę Pani Profesor również w życiu osobistym i rodzinnym zadowolenia, pomyślności, dobrego zdrowia i samopoczucia”.

19 października 2022 roku Rada Naukowa dyscypliny ekonomia i finanse odnowiła dyplom doktorski prof. dr hab. Urszuli Grzelońskiej wydany w związku z nadaniem jej przez Radę Wydziału Handlu Szkoły Głównej Planowania i Statystki w dniu 16 czerwca 1966 r. stopnia doktora nauk ekonomicznych. Tak głosi uchwała nr 530, której treść odczytał prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, wiceprzewodniczący Rady Naukowej dyscypliny ekonomia i finanse SGH. Rada podjęła uchwałę po rozpoznaniu wniosku z dnia 27 maja 2022 r. wystosowanego przez dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych dr hab. Beatę Czarnacką-Chrobot, prof. SGH.

Wystąpienie prof. Elżbiety Adamowicz, promotorki odnowienia doktoratu prof. Urszuli Grzelońskiej.

„Prof. Urszula Grzelońska należy do najbardziej znanych polskich ekonomistek. Jest powszechnie szanowana i ceniona nie tylko za swoje osiągnięcia naukowe, ale też za postawę obywatelską i zaangażowanie w reformowanie systemu badań i dydaktyki w szkolnictwie wyższym” – napisał w swej opinii zmarły 10 stycznia br. prof. dr hab. Jerzy Wilkin, który był recenzentem w postępowaniu dotyczącym odnowienia dyplomu doktorskiego prof. Grzelońskiej.

Jego opinia została odczytana podczas uroczystości przez prof. Kowalczyka.

„Bardzo duże znaczenie w ukształtowaniu kierunku zainteresowań i warsztatu badawczego Profesor Urszuli Grzelońskiej miała współpraca z wybitnym polskim ekonomistą, jakim był prof. Aleksy Wakar. We współpracy z tym badaczem powstały pierwsze publikacje Profesor Urszuli Grzelońskiej, a co najważniejsze, ukształtowana została wysoka jakość warsztatu naukowego i determinacja w sprawie konieczności utrzymania niezależności intelektualnej i badawczej. Przez wiele lat Jej bliskim współpracownikiem był także prof. Janusz Beksiak, z którym opublikowała dużo wartościowych prac naukowych i dydaktycznych – wskazał w swej opinii prof. Wilkin. – Prof. Grzelońska rozwijała swą karierę naukową w trudnych czasach tzw. socjalizmu państwowego (PRL). Warunki systemowe, jakie dominowały w tamtym okresie, nie sprzyjały wolności badań naukowych i publikowaniu ich wyników, a w znacznym stopniu je ograniczały”.

Jak zaznaczył prof. Wilkin, profesor Grzelońska, „mając także wsparcie w swoim zespole badawczym, potrafiła jednak stworzyć relatywnie dużą enklawę wolności badań i publikowania, a także sposobów reformowania socjalistycznej gospodarki”. „Podejmowała tematy bardzo ważne z punktu widzenia teorii ekonomii, ale kontrowersyjne w świetle marksistowskiej ideologii i niechętnie widziane przez komunistyczne władze. Do takich tematów należały: równowaga i nierównowaga w gospodarce socjalistycznej, zjawisko inflacji, znaczenie konsumpcji dla wykorzystania możliwości produkcyjnych oraz konieczność głębokich reform tej gospodarki, w tym decentralizacji i powszechnego wykorzystania rachunku ekonomicznego. Kilka prac Prof. Grzelońskiej dotyczyło teorii pieniądza i roli pieniądza w gospodarce socjalistycznej” – napisał prof. Wilkin.

Jego zdaniem „nie jest łatwo scharakteryzować i podsumować tak wielkie osiągnięcia badawcze, dydaktyczne, organizacyjne i upowszechnieniowe Profesor Urszuli Grzelońskiej. Jest to imponujący dorobek, w większości osiągnięty w niełatwych czasach”.

Treść dyplomu odczytała dziekan KAE prof. Czarnacka-Chrobot. Dyplom Jubilatce wręczył rektor Piotr Wachowiak.

kobieta w todze odbiera dyplom od mężczyzny w todze rektorskiej

Wystąpienie Jubilatki na kanale SGH na YouTubie.

kobieta w todze zabiera głos podczas uroczystości

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Grzelońskiej uświetnił występ Chóru SGH.

Prof. dr hab. Urszula Grzelońska:

Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymała 12 maja 1992 r. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskała w 1977 r., a stopień doktora w roku 1966.

Prof. Grzelońska pełniła na naszej uczeni liczne funkcje:
•    p.o. Zastępcy Dyrektora Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej w latach 1978-1981,
•    prodziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego w latach 1981-1984,
•    członkini Komisji do spraw współpracy z zagranicą w latach 1981-1984,
•    członkini Rektorskiej komisji ds. kształcenia kadr naukowych w latach 1981-1984,
•    członkini Rektorskiej komisji ds. badań naukowych od roku 1982,
•    kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce w latach 1984-1990 oraz w latach 1991-1992,
•    kierownik Katedry Ekonomii I przy Wydziale Handlu Wewnętrznego w latach 1992-1993,
•    kierownik Katedry Ekonomii I przy Kolegium Analiz Ekonomicznych w latach 1993-1997, w roku 1998 i w roku 1999 oraz w latach 2001-2008.

Zatrudniona na uczelni w latach 1962-2010. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1979 r.) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991 r.).