Nieustannie wspieramy i zwiększamy kompetencje naszych doktorantów!

na zdjęciu Patrycja Szczepańska, przewodnicząca zarządu Samorządu Doktorantów na tle schodów w Auli A

Nowy skład rady samorządu Doktorantów SGH rozpoczął działalność

Wybory do Zarządu Samorządu Doktorantów SGH w kadencji 2021/2022 nabrały symbolicznego charakteru, bowiem 8 marca 2021 r., czyli w Dniu Kobiet, wybrano całkowicie kobiecy skład! Do nowego zarządu weszły: mgr Patrycja Szczepańska jako przewodnicząca Samorządu Doktorantów oraz mgr Patrycja Fatyga i mgr Karolina Bolesta jako członkinie zarządu.

W trakcie pierwszych miesięcy funkcjonowania nowego składu Samorządu Doktorantów SGH skupiono się przede wszystkim na koordynacji Funduszu Ruchu Doktoranckiego oraz organizacji warsztatów dla doktorantów. W ramach tego funduszu możliwe jest przyznanie wsparcia finansowego na działalność projektową doktorantów. Wniosek o udzielenie dofinansowania z FRD może być złożony przez każdego doktoranta SGH. Wsparcie finansowe można otrzymać w szczególności na realizację projektów, takich jak organizacja warsztatów dla doktorantów, wydanie publikacji naukowych czy organizacja konferencji naukowych.

Organizowanie warsztatów dla doktorantów jest już wieloletnią tradycją Samorządu Doktorantów SGH. W ostatnich miesiącach największą popularnością cieszył się warsztat „Obrona rozprawy doktorskiej”, który został przeprowadzony przez dr. hab. inż. Adama Śliwińskiego, prof. SGH. W spotkaniu online, które odbyło się 10 czerwca br., wzięło udział nieco ponad 60 osób! Celem warsztatu była pomoc doktorantom w przygotowaniach do obrony pracy doktorskiej. Omówione zostały zagadnienia związane z autoreferatem, recenzją rozprawy doktorskiej oraz potencjalnymi pytaniami, które mogą zostać zadane w trakcie obrony. Spotkanie zakończyło się sekcją Q&A.

Aktualnie praca Samorządu Doktorantów SGH skupia się na poszerzeniu oferty warsztatów podnoszących kompetencje doktorantów. Z uwagi na pandemię wszystkie spotkania są realizowane jedynie w formie online. Rozpoczęto również pracę nad ponownym wdrażaniem flagowych projektów Samorządu Doktorantów SGH, takich jak organizacja konferencji naukowej i wydanie (piątej już!) monografii pokonferencyjnej.

Ze względu na funkcjonujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa Samorząd Doktorantów SGH nie organizuje obecnie żadnych spotkań integracyjnych. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ponownie się spotkać w murach naszej uczelni. Jeśli tylko będzie to możliwe, z chęcią zorganizujemy różnego rodzaju spotkania dla naszych doktorantów.


PATRYCJA SZCZEPAŃSKA, przewodnicząca Samorządu Doktorantów SGH

 

Zarząd Samorządu Doktorantów SGH:

 • Patrycja Szczepańska (Szkoła Doktorska) – przewodnicząca,
 • Patrycja Fatyga (KES) – członkini zarządu,
 • Karolina Bolesta (Szkoła Doktorska) – członkini zarządu.

Rada Samorządu Doktorantów SGH:

 • Bartosz Fraszka (Szkoła Doktorska),
 • Grzegorz Otczyk (KZiF),
 • Jakub Zaleski (KZiF),
 • Karolina Bolesta (Szkoła Doktorska),
 • Katarzyna Dembowska (KNoP),
 • Klara Życka (Szkoła Doktorska),
 • Krystyna Kacprowska (Szkoła Doktorska),
 • Patrycja Fatyga (KES),
 • Patrycja Szczepańska (Szkoła Doktorska),
 • Przemysław Brzuszczak (KNoP),
 • Włodzimierz Petryk (KAE),
 • Żaneta Czyżniewska (Szkoła Doktorska).