Laureaci konkursu IPMA Project Master z SGH

zdjęcie alumnów

W tegorocznej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu zarządzania projektami IPMA Project Master prace naszych studentów zajęły I miejsce w kategorii najlepszych w kraju prac podyplomowych i doktorskich oraz uzyskały wyróżnienia w kategorii prac magisterskich i podyplomowych.

Zwycięzcą w kategorii – praca podyplomowa – został Wojciech Hat, za pracę Główne zagrożenia w inwestycjach segmentu sieci przesyłowych sektora elektroenergetycznego, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Emila Bukłahy, prof. SGH.

Zwycięzcą w kategorii – praca doktorska – został Robert Pawlak, za pracę Znaczenie i rola doświadczeń projektowych w zarządzaniu wiedzą w projektach, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Pawła Wyrozębskiego, prof. SGH.

Wyróżnienie w kategorii – praca magisterska – otrzymała Natalia Niedzielska, za pracę Wykorzystywanie podejścia zwinnego w zarządzaniu projektami IT w opinii menedżerów i członków zespołów projektowych, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Emila Bukłahy, prof. SGH.

Wyróżnienia w kategorii – praca podyplomowa – otrzymały Magdalena Nizioł, za pracę pod tytułem Projekt utworzenia medycznego laboratorium genetyki molekularnej w mieście wojewódzkim. Promotorem pracy był dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH oraz Anna Górniak, za pracę Analiza wspomagania metodycznego i ocena możliwości usprawnienia procesu zarządzania projektami w firmie X, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Promotorem pracy był dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH,

To duży sukces, świadczący o bardzo dobrym potencjale w zakresie zarządzania projektami studentów i słuchaczy kształcących się w naszej uczelni, który potwierdza wysoką jakość kształcenia pozwalającą na uzyskanie takich wyników – napisał dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH.

Więcej informacji