Kolejna kadencja dr. Marka Dietla na stanowisku Prezesa GPW

na zdjęciu dr Marek Dietl, prezes GPW

W środę 15 czerwca br. zgromadzenie walne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na swym nadzwyczajnym posiedzeniu powołało dotychczasowego Prezesa GPW, dr. Marka Dietla na kolejną kadencję. Prezes GPW jest absolwentem i wykładowcą SGH. Serdecznie gratulujemy!

O powierzenie dr. Markowi Dietlowi funkcji Prezesa GPW na kolejną kadencję wnioskował Skarb Państwa. Dotychczasowy prezes giełdy był jedynym kandydatem.

Grupa kapitałowa GPW, notowana od 12 lat jako spółka publiczna, prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami Skarbu Państwa i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR.

Marek Dietl, który pełni stanowisko Prezesa GPW od 26 września 2017 r., ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2008 r. w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN obronił pracę pt. „Wpływ niepewności na proces monopolizacji” i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Począwszy do 2012 r. jest adiunktem w Katedrze Ekonomii Biznesu Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

„Okazane mu zaufanie przy wyborze na kolejną kadencję, traktujemy jako wyraz uznania dla naszej uczelni, z którą Prezesa GPW dr. Marka Dietla łączą wielorakie więzy. Cieszymy się z powierzenia mu tak zaszczytnej funkcji na kolejną kadencję i serdecznie gratulujemy” – powiedział rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak na wieść o środowej decyzji zgromadzenia walnego GPW.