Kanclerz SGH, dr Marcin Dąbrowski wybrany na drugą kadencję do zarządu Heads of University Management and Administration Network in Europe 

Dr Marcin Dąbrowski – kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – został ponownie powołany na dwuletnią kadencję do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia Heads of University Management and Administration Network in Europe (HUMANE), zrzeszającego ponad 160 uczelni i instytucji sektora szkolnictwa wyższego w Europie.

HUMANE to stowarzyszenie, w którym członkowskie organizacje reprezentowane są przez kanclerzy i szefów administracji szkół wyższych. Działa już ponad 20 lat. Szczególnie aktywnie zajmuje się rozpowszechnianiem dobrych praktyk w obszarze procesów organizacyjnych oraz prowadzeniem programów rozwojowych podwyższających kwalifikacje menedżerów wyższego i średniego szczebla ośrodków akademickich. W zrzeszeniu najliczniej reprezentowane są uczelnie z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i krajów skandynawskich – w tym wiele uniwersytetów z top100 światowych rankingów, co szczególnie istotne w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań organizacyjnych i dzieleniu się nimi wśród członkowskich uczelni.
Dr Marcin Dąbrowski, kanclerz SGH:

Ostatnie dwa lata umożliwiły mi bliższe poznanie procesów zarządczych w najlepszych ośrodkach akademickich w Europie. Zarząd HUMANE tzw. Executive Committee to 7-osobowa grupa odpowiedzialna za organizację działalności stowarzyszenia i raportująca do tzw. Round Table – 35-osobowego zespołu kanclerzy oraz dyrektorów zarządzających i administracyjnych, reprezentujących wszystkie kraje, z których pochodzą członkowskie uczelnie w HUMANE.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony stowarzyszenia pod adresem https://www.humane.eu/